REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Sfinks Polska SA

2020-10-26 21:50
publikacja
2020-10-26 21:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-26
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Sfinks Polska SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 października 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks Polska S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0, czyli ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Decyzja”).

W związku z powyższym Spółka w najbliższych dniach: zawrze wymaganą ww. przepisami prawa umowę o sprawowanie nadzoru z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz złoży wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) o dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o ww. przepisy, ustalając jako dzień układowy 1 listopada 2020 r.

Dzień publikacji ww. obwieszczenia w MSIG będzie dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. O powyższym oraz wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem Sfinks poinformuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podjęcie Decyzji spowodowane jest aktualną sytuacją epidemiczną, w tym wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności gastronomicznej, jej nieprzewidywalnością i związanym z tym potencjalnym brakiem możliwości wywiązania się z zawartych dotychczas porozumień z kontrahentami Spółki na zasadach w nich określonych, a nie uwzględniających okoliczności ograniczenia prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej, która została wprowadzona na terytoriom Polski w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Celem skorzystania przez Emitenta z powyższego rozwiązania jest umożliwienie Sfinks zawarcia układu z wierzycielami Spółki uwzględniającego ww. okoliczności.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka kontynuuje bieżącą działalność operacyjną w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, tj. w szczególności sprzedaży w dostawie i na wynos. Równolegle Emitent będzie na bieżąco analizował dostępne programy pomocowe oraz możliwe rozwiązania celem pozyskania wsparcia finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-26 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-10-26 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki