REKLAMA

Rzecznik Finansowy interweniuje ws. pożyczki gotówkowej. Jest skarga nadzwyczajna

2023-09-21 19:30
publikacja
2023-09-21 19:30

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku sądu apelacyjnego w sprawie pożyczki gotówkowej udzielonej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową "Kujawiak" - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy interweniuje ws. pożyczki gotówkowej. Jest skarga nadzwyczajna
Rzecznik Finansowy interweniuje ws. pożyczki gotówkowej. Jest skarga nadzwyczajna
fot. Krystian Maj / / FORUM

W komunikacie Biura RF wskazano, że w sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, a następnie na skutek odwołania od wydanego nakazu, zarówno Sąd Okręgowy w Toruniu, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrujący sprawę nie dostrzegły abuzywności postanowień umowy pożyczki. Zdaniem Rzecznika Finansowego – nie dokonały w ogóle jej oceny pod tym kątem.

Dodano, że do Rzecznika Finansowego zgłosił się wnioskodawca, który w kwietniu 2013 roku zawarł z Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową "Kujawiak" we Włocławku umowę pożyczki zabezpieczonej hipoteką na całkowitą kwotę pożyczki 1 600 000 zł.

Jak wyjaśnia Biuro Rzecznika Finansowego, SKOK skierował pozew przeciwko pożyczkobiorcy wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, będącego zabezpieczeniem umowy pożyczki. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał nakaz zapłaty. Na skutek złożonych zarzutów wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 roku, Sąd Okręgowy w Toruniu utrzymał częściowo w mocy nakaz zapłaty. Następnie po rozpatrzeniu apelacji pozwanego, wyrokiem z dnia 27 maja 2020 roku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, nieznacznie modyfikując nakaz zapłaty, zasadniczo jednak utrzymując go w mocy.

Wskazano, że zarówno Sąd Okręgowy w Toruniu, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy całkowicie pominęły obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony konsumenta, wbrew ciążących na nich obowiązkach w tym zakresie.

"Sądy te nie dokonały oceny postanowień zawartych w umowie pożyczki, m.in. w zakresie regulującym zmiany oprocentowania pod kątem ich abuzywności i nie zniwelowały nierówności istniejącej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą" - dodano.

W ocenie Rzecznika Finansowego sąd rozpoznając sprawę powinien uwzględnić treść umowy i dokonać oceny, czy w przedmiotowym stanie faktycznym roszczenie jest zgodne z prawem, w świetle przepisów chroniących konsumenta. Brak takiego działania należy potraktować jako wsparcie działań podmiotu rynku finansowego, nakierowane na wykorzystanie słabszej pozycji konsumenta.

"Stąd Rzecznik Finansowy, z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności działań organów władzy publicznej z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w której zarzucił rozstrzygnięciu m.in. naruszenie zasady prawa do sądu, tj. art. 45 ust 1. Konstytucji RP, w postaci sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, czyli w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz art. 76 w zw. z art. 9 Konstytucji RP, polegające na nieuwzględnieniu przy wykładni prawa krajowego norm prawa unijnego" - wyjaśniono. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: SKOK-i na cenzurowanym

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki