REKLAMA

Rząd za przejęciem zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK

2020-10-28 13:53
publikacja
2020-10-28 13:53
fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego zostaną przejęte przez Prezesa UOKiK - wynika z projektu ustawy, który w środę przyjął rząd. Zdaniem CIR zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego.

CIR poformowało w komunikacie, że rząd przyjął projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Nowe przepisy zostały opracowane przez resort finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Jak wyjaśniono, jednym z rozwiązań, jakie znalazło się w projekcie, jest przejecie dotychczasowych zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał Prezes UOKiK.

Zgodnie z projektem, Prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. "Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot" - wyjaśniono.

Według CIR podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń prawa występujących na rynku finansowym. "Pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada Prezes UOKiK" - dodano.

Projekt przewiduje również, że postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie UOKiK.

"Skuteczna i szybka interwencja Prezesa UOKiK będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finansowym i budowania zaufania obywateli do państwa. Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli także na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności" - przekonuje CIR.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zakłada również powstanie Funduszu Edukacji Finansowej, który będzie państwowym funduszem celowym zarządzanym przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie zlikwidowany zostanie Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jak wyjaśniono, środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

CIR dodało, że nowe prawo wejdzie w życie upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. "Jednocześnie traci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym" - wskazano.

Przeciwko przeniesieniu zadań Rzecznika Finansowego na Prezesa UOKiK protestował Rzecznik MŚP. W uwagach przesłanych do projektu ustawy, Rzecznik MŚP postulował rozszerzenie kompetencji Rzecznika Finansowego na udzielanie pomocy przedsiębiorcom będącym także osobami prawnymi. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki