REKLAMA

Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.

2021-06-08 13:04, akt.2021-06-08 16:31
publikacja
2021-06-08 13:04
aktualizacja
2021-06-08 16:31
Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.
Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.
fot. Adam Guz / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd przyjął we wtorek założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. - wynika z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl. Przewidziano, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

W komunikacie napisano, że Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

"Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych" - czytamy.

Napisano, że wybuch epidemii COVID-19 doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7 proc. Podkreślono, że dzięki działaniom rządu, recesja ta była jednak łagodniejsza, niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości unijnych krajów.

"Szybko podjęte działania antykryzysowe doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB znacznie przyspieszy i osiągnie 3,8 proc. Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7 proc. PKB oraz wzrostu długu do 57,5 proc. PKB" - czytamy.

Wyjaśniono, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce w 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,2 pkt. proc., jest też znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.

"Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego" - dodano.

Do najważniejszych założeń makroekonomicznych budżetu państwa w 2022 r. zaliczono m.in. wzrost PKB. Rząd zakłada, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku. "Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc." - poinformowano.

Założono, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022 r. Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4 proc. i 3,7 proc.

Zaznaczono, że od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii. Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8 proc.

"Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc." - czytamy.

Przyjęto, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1 proc.), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku.

"Oczekujemy spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r." - poinformowano.

Rząd przewiduje, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Oczekuje także, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc" - dodano.

"Ze względu na prace legislacyjne nad projektami +Polskiego Ładu+ przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego" - zastrzeżono.

Kościński: Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB

Kościński, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, powiedział: "Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB". Jak dodał minister, "w najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych".

Wiceminister finansów Piotr Patkowski dodał, że "nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych".

W komunikacie MF poinformowano, że poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce. Zasadniczym czynnikiem wzrostu PKB w przyszłym roku ma być natomiast popyt krajowy.

W 2022 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi działaniami, które poprawią stopień wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych i będą również skutkowały wzrostem inwestycji - czytamy.

Ministerstwo podało również podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa. Jak napisano, "zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2021-2024 zakładane są zmiany w ustawie o finansach publicznych, które mają na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2022". Jak podkreślono, dodatkowo w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.

W WPFP założono też, że w 2023 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna w minimalnym tempie wynikającym z wyłączenia klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej i z reguł unijnych - poinformował resort. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/ mfr

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (7)

dodaj komentarz
jas2
"Przewidziano, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc."

Lemingi niezadowolone...
300_pala
Nikt ci tyle nie obieca co socjalistyczny polityk....
Kim ty jesteś że łykasz te brednie
_xyz
Hej Pinokio. Powiedz, kiedy podatek katastralny? Nadmuchaliście bańkę na rynku nieruchomości, wiec teraz można „bogaczom” z 2 i 3 mieszkaniem znowu dowalić.

jas2
"Powiedz, kiedy podatek katastralny?"

Jak Tusk wróci.
300_pala odpowiada jas2
TO jestem wstanie uwierzyć. Ktoś te długi narobione przez dobrą zmianę będzie musiał spłacić
zamknackw
Gdyby nie było działań rządu, nie byłoby żadnej recesji.
harrytracz
Rok 2020 - przez większość roku gospodarka zamknięta, rok 2021 - wszystko działa na pół gwizdka.
"Założono, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022"
Ale zrobili prognozę... z takimi "wzrostami" to chyba jeszcze kilka lockdownów po drodze planują.

Powiązane: Budżet 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki