REKLAMA

Sejm za udzieleniem rządowi absolutorium. PO i Lewica przeciwne

2023-07-13 18:46
publikacja
2023-07-13 18:46

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 r. i udzielił rządowi absolutorium. KO i Polska 2050 wnosiły o odrzucenie sprawozdania i nieudzielenie absolutorium.

Sejm za udzieleniem rządowi absolutorium. PO i Lewica przeciwne
Sejm za udzieleniem rządowi absolutorium. PO i Lewica przeciwne
/ Sejm RP

W przyjętej przez Sejm uchwale zapisano: "1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.; 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.; 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli".

Za przyjęciem uchwały głosowało 234 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki KO i Polski 2050 do projektu uchwały, zmierzające do nieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenia absolutorium. Opozycja argumentowała, że gros wydatków jest poza budżetem i kontrolą parlamentu.

W środę na posiedzeniu plenarnym prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r.

"Najwyższa Izba Kontroli (...) negatywnie ocenia kierunki zmian, zachodzące w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu, a co więcej, także poza sektorem finansów publicznych" - powiedział Banaś. Dodał, że w konsekwencji parlament i społeczeństwo pozbawieni są kontroli nad istotną częścią gromadzonych i wydatkowanych środków publicznych.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, odnosząc się do zarzutów, NIK stwierdziła, że izba nie zakwestionowała rzetelności i legalności sprawozdania rządu z wykonania budżetu za 2022 rok.

"Kryterium oceny wykonania ustawy budżetowej jest przede wszystkim zachowanie wymogów prawidłowego wykonywania zadań budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła zarzutów odnośnie do legalności, celowości i gospodarności wykonania ustawy budżetowej za 2022 rok" - powiedziała Rzeczkowska. Nie zgodziła się z uwagami NIK w zakresie marginalizacji budżetu centralnego.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r., dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł, a wydatki 517,4 mld zł, deficyt 12,6 mld zł. Natomiast realny PKB w ub.r. zwiększył się o 5,1 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek mikro, tj. firm zatrudniających do 9 osób) było o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, w tym w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. wyniosła 5,2 proc. tj. o 0,6 pp. mniej niż rok wcześniej. Nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł 14,0 proc.

kmz/ maja/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rząd Mateusza Morawieckiego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki