RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zapowiedź prezentacji posterów nt. projektów SEL120 oraz SEL24/MEN1703 podczas konferencji 25th EHA Congress 2020

2020-05-14 15:12
publikacja
2020-05-14 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zapowiedź prezentacji posterów nt. projektów SEL120 oraz SEL24/MEN1703 podczas konferencji 25th EHA Congress 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita S.A., dalej: "Emitent") informuje, iż podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca, Emitent zaprezentuje postery zawierające szczegóły prowadzonej aktualnie fazy I/II badania klinicznego projektu SEL120, selektywnego inhibitora CDK8 oraz związku SEL24/MEN1703, dualnego inhibitora PIM/FLT3.
Poster dotyczący programu SEL120, zatytułowany "A First-in-human study of SEL120, a novel oral selective CDK8/19 inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome" (abstrakt EP636), będzie prezentował obecny rozwój projektu.
SEL120 jest doustnym, selektywnym inhibitorem kinazy CDK8, która bierze udział w rozwoju nowotworów hematologicznych i guzów litych. Badanie kliniczne związku SEL120 znajduje się obecnie w fazie Ib i prowadzone jest w 6 ośrodkach badawczych w USA. Aktualnie badane jest bezpieczeństwo i wstępna skuteczność SEL120 w leczeniu pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. HR-MDS).
Poster dotyczący projektu SEL24/MEN1703 będzie pierwszą publikacją zawierającą podsumowanie wyników z pomyślnie zakończonej fazy I badania klinicznego SEL24/MEN1703 prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. AML): "Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): First-in-human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia".
Etap eskalacji dawki SEL24/MEN1703 wykazał dopuszczalny profil bezpieczeństwa, aż do dawki rekomendowanej ustalonej na poziomie 125 mg/dzień. Wstępne dowody skuteczności w formie monoterapii zaobserwowano w postaci całkowitej remisji lub całkowitej remisji z niepełnym odzyskiem hematologicznym, u dwóch pacjentów w podeszłym wieku, którzy wyczerpali możliwości leczenia standardowymi terapiami. Etap ekspansji kohorty jest planowany u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej i przeprowadzony zostanie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, w tym w Polsce - w celu dalszej oceny aktywności SEL24/MEN1703 jako monoterapii oraz jego profilu bezpieczeństwa.
Abstrakty obu posterów można znaleźć na stronie konferencji: https://ehaweb.org/.
Postery zostaną zaprezentowane jako e-Poster oraz będą udostępnione na wirtualnej platformie konferencyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2020-05-14 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki