RYVU THERAPEUTICS S.A.: Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy kredytu inwestycyjnego

2019-11-19 20:57
publikacja
2019-11-19 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy kredytu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita S.A., dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 29 września 2017 r., mając na względzie wysoki stan zaawansowania procesu inwestycyjnego Budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków ("Projekt"), a także sytuację finansową Emitenta, zdecydował o braku zasadności wykorzystania postawionego w stan dyspozycji Emitenta z możliwością wykorzystania do dnia 31 marca 2020 r. kredytu inwestycyjnego w wysokości do 24 398 662,50 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 50/100) ("Kredyt"), udzielonego w celu współfinansowania realizacji Projektu, w efekcie czego w dniu dzisiejszym, tj. 19 listopada 2019 r. zawarte zostało z Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy Kredytu.

Emitent jednocześnie informuje, że rozwiązanie umowy Kredytu nie wpłynie na umowę dotacji zawartą z Ministerstwem Rozwoju, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2019-11-19 Dariusz Kurdas Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki