RPP: Obniżka stóp ograniczy wtórne efekty epidemii

2020-06-01 14:04, akt.2020-06-01 15:45
publikacja
2020-06-01 14:04
aktualizacja
2020-06-01 15:45

Większość RPP oceniła w kwietniu, że obniżka stóp proc. przyczyni się do ograniczenia wtórnych efektów gospodarczych pandemii, co wzmocni stabilność systemu finansowego - wynika z opisu dyskusji z posiedzenia RPP z 8 kwietnia. Na posiedzeniu nie przyjęto wniosku o wprowadzenie operacji repo o ponad 2-letnim okresie zapadalności.

/ fot. Krystian Maj / FORUM

"Większość członków Rady oceniła, że biorąc pod uwagę istotne pogorszenie perspektyw gospodarczych oraz wzrost ryzyka spadku inflacji poniżej celu NBP w średnim okresie na obecnym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny zostać ponownie obniżone. Członkowie ci wskazywali, że taka decyzja przyczyni się bezpośrednio do dalszego obniżenia rat kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Niższe koszty obsługi kredytów będą łagodziły negatywny wpływ restrykcji związanych z Covid-19 na sytuację finansową przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz będą ograniczały ryzyko ich niewypłacalności. W efekcie, obniżka stóp przyczyni się do ograniczenia efektów wtórnych epidemii Covid-19 – takich jak wzrost bezrobocia i silny spadek popytu konsumpcyjnego – poprawiając tym samym średniookresowe perspektywy krajowej koniunktury i wzmacniając stabilność systemu finansowego" - napisano.

"Zaznaczano, że efekt ten będzie wzmacniany przez pozytywny wpływ obniżki stóp procentowych na nastroje podmiotów gospodarczych po ustaniu pandemii. Złagodzeniu negatywnego wpływu pandemii na aktywność gospodarczą będzie także sprzyjało obniżenie – w następstwie spadku stóp procentowych – rentowności obligacji skarbowych i kosztów obsługi długu publicznego, zwiększające przestrzeń dla niezbędnej stymulacji fiskalnej. Większość członków Rady zwracała uwagę, że obniżka stóp procentowych, wspierając wszystkimi wskazanymi kanałami wzrost aktywności gospodarczej, będzie ograniczała ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej" - dodano.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o wprowadzenie operacji repo o ponad 2-letnim okresie zapadalności i rentowności 0,25 proc. Wniosek nie został przyjęty.

Pojawiła się opinia, że choć polityka pieniężna powinna zostać na obecnym posiedzeniu złagodzona, to zwiększenie jej stopnia ekspansywności powinno odbyć się poprzez bezpośrednie oddziaływanie na dłuższy koniec krzywej dochodowości, a nie poprzez obniżkę stopy referencyjnej.

Wskazywano, że w kolejnych miesiącach inflacja najprawdopodobniej wyraźnie się obniży.

"W kierunku obniżenia dynamiki cen będzie oddziaływał oczekiwany spadek globalnej aktywności gospodarczej oraz osłabienie popytu krajowego. Inflację będą dodatkowo obniżały niższe ceny surowców na rynku światowym. Biorąc to pod uwagę większość członków Rady oceniła, że – mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie – utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że możliwe jest także, że spadkowi aktywności gospodarczej będzie w średnim okresie towarzyszył wzrost dynamiki cen" - napisano.

Członkowie Rady podkreślali, że dla wzmocnienia efektów poluzowania warunków monetarnych w gospodarce NBP powinien nadal prowadzić operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych jednocześnie rozszerzając zakres skupowanych aktywów o dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

"Operacje skupu będą prowadzone na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji będzie zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki" - dodano.

W trakcie posiedzenia 8 IV Rada wskazała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii i stworzenie warunków do szybkiego ożywienia aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, działania te wspierają utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej, a także ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o rozszerzenie skupu aktywów o papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz papiery skarbowe o terminie zapadalności nie przekraczającym 1 roku. Wniosek został przyjęty.

Członkowie Rady oceniali jednak, że podejmowane działania mające na celu ograniczenie epidemii – choć niezbędne z punktu widzenia dbałości o zdrowie publiczne – przyczynią się do spadku aktywności gospodarczej, którego skala w krótkim okresie może być bardzo istotna.

Zaznaczano, że spadkowi aktywności będzie towarzyszyć pogorszenie sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Podkreślano także, że zagrożenie dla zdrowia związane z COVID-19 wraz z negatywnymi efektami ekonomicznymi epidemii doprowadziło do radykalnego pogorszenia nastrojów konsumentów i przedsiębiorców.

Oceniano, że po ustąpieniu zaburzeń związanych z pandemią, w średnim okresie dojdzie prawdopodobnie do stopniowej poprawy koniunktury. Przy czym zwracano uwagę, że tempo i skala tej poprawy są obarczone znaczną niepewnością. Będą one bowiem zależały od wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dalszej perspektywie.

Wskazywano, że ewentualne utrzymanie się osłabionych nastrojów mogłyby istotnie obniżyć skłonność przedsiębiorstw do inwestowania oraz gospodarstw domowych do konsumpcji, oddziałując negatywnie na wzrost PKB i inflację.

Zaznaczano, że negatywny wpływ epidemii na wzrost gospodarczy będzie łagodzony przez wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach pakiety stymulacyjne.

Na posiedzeniu 8 kwietnia RPP obniżyła referencyjną stopę procentową o 50 bp. do 0,50 proc. Była to druga obniżka w cyklu. W marcu główna stopa została przez RPP obniżona również o 50 pb.

Również kwietniu RPP poinformowała, że NBP będzie prowadził na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku skup dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, oprócz wcześniej ogłoszonego skupu skarbowych papierów wartościowych. (PAP Biznes)

tus/ osz/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (18)

dodaj komentarz
and-owc
Widocznie swoje dupy podcierają papierem toaletowym z nadrukiem "pandemia" nowocześni bankierzy z RPP. Pies sobie sam wyliże bo sięgnie pod ogon, suce wyciera baba (po cieczce) gdzie siednie tam nabrudzi. Za dużo produkują i się marnieje-tanieje pieniądz to jeszcze pobudzają kredyty. Ostatnio mało kupuję i w Widocznie swoje dupy podcierają papierem toaletowym z nadrukiem "pandemia" nowocześni bankierzy z RPP. Pies sobie sam wyliże bo sięgnie pod ogon, suce wyciera baba (po cieczce) gdzie siednie tam nabrudzi. Za dużo produkują i się marnieje-tanieje pieniądz to jeszcze pobudzają kredyty. Ostatnio mało kupuję i w sklepie pytam jak Rodzic za PRL-u czy są zniżki dla emerytów (denerwuję sprzedawców). Dostawał 10% na telewizor,telefon komórkowy -sprzet AGD. Niektórzy dawają bez pytania na sam widok klienta (chcą sprzedać i się nie denerwować). "Kliient nasz pan" stare hasło z pieca spadło (jak abecadło). Rozumiem inaczej obniżkę stóp % aniżeli RPP. Nie zasłaniam się "epidemią" pachołków.
jes
Na zdjęciu jakaś grupa przestępcza? Bo na pewno nie ci, którzy mają dbać o walutę.
jas2
Balcerowicz by teraz schładzał gospodarkę...
samsza
Gdyby nie "łatwość" RPP rząd zmuszony byłby działać sprawniej, więc wyrządziłby mniej szkód.
Tak jak "łatwość" PKW skutkowała brakiem wyborów, tak RPP "ufundowała" kryzys na lata.
gonera691
Ciekawe czy dadzą kasę na upadające skoki?
nostsherlock
Plotą bzdury jak potłuczeni. Obniżka stóp ograniczy siłę nabywczą środków polaków. Partyjniaki zawszone...
nostsherlock odpowiada jas2
Inflacja, jak nie wiesz co to, polecam poczytać :)
jas2 odpowiada nostsherlock
nostsherlock
1. Obniżka stóp powoduje zmniejszenie rat kredytu, więc ludzie mają WIĘCEJ pieniędzy na zakupy.
2. Rośnie akcja kredytowa bo kredyt jest tańszy.
Obniżka stóp procentowych nie powoduje więc zmniejszenia siły nabywczej tylko zwiększenie.
Dlatego też w kryzysie, przy braku popytu obniża się
nostsherlock
1. Obniżka stóp powoduje zmniejszenie rat kredytu, więc ludzie mają WIĘCEJ pieniędzy na zakupy.
2. Rośnie akcja kredytowa bo kredyt jest tańszy.
Obniżka stóp procentowych nie powoduje więc zmniejszenia siły nabywczej tylko zwiększenie.
Dlatego też w kryzysie, przy braku popytu obniża się stopy procentowe.

Powiązane: RPP obniża stopy procentowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki