REKLAMA

REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.

2021-11-16 14:32
publikacja
2021-11-16 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_11_15_wniosek_cz._1_6577931-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._2_6577950-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._3_6577951-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._4_6577952-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_Remak-Energomontaz_o_nowym_porzadku_obrad_NWZA_07.12.2021_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na godzinę 9:00, złożonego na podstawie w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
7.Zamknięcie obrad.

Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2021 11 15 wniosek_cz. 1_6577931-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 1_6577931-sig.pdf
2021 11 15 wniosek_cz. 2_6577950-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 2_6577950-sig.pdf
2021 11 15 wniosek_cz. 3_6577951-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 3_6577951-sig.pdf
2021 11 15 wniosek_cz. 4_6577952-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 4_6577952-sig.pdf
Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021 aktualizacja.pdfOgłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021 aktualizacja.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-11-16 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki