REKLAMA

REMAK: Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.

2021-05-06 17:42
publikacja
2021-05-06 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_przez_ZWZA_06.05.2021r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwaly_niepodjete_przez_ZWZA_06.05.2021r..docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent"), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 6 maja 2021 roku, a także treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełnomocnik akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień” zgłosił sprzeciwy do protokołu, odnośnie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oznaczonych numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały podjęte przez ZWZA 06.05.2021r..pdfuchwały podjęte przez ZWZA 06.05.2021r..pdf
uchwały niepodjęte przez ZWZA 06.05.2021r..docx.pdfuchwały niepodjęte przez ZWZA 06.05.2021r..docx.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-05-06 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki