REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych

2021-10-13 16:05
publikacja
2021-10-13 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce zależnej Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o., o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 13 lipca 2021 r., Spółka została objęta obowiązkiem sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych. W ocenie Emitenta ww. podwyższenie kapitału zakładowego ma wpływ na prezentację i dane zawarte w sprawozdaniu grupy kapitałowej.

Mając powyższe na względzie oraz treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 r., Emitent w miejsce publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. w dniu 19 października 2021 r. opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.


Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-10-13 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki