REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D

2021-04-22 16:42
publikacja
2021-04-22 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwala_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A (dalej również "Emitent") informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 430/2021 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej również "GPW") z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta.

Dodatkowo Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 26 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 kwietnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLQRCUS00012”.

W załączeniu przekazujemy ww. uchwałę Zarządu GPW. Emitent powziął informację o wydaniu przedmiotowej uchwały w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:
- § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załączniki
Plik Opis
uchwała GPW.pdfuchwała GPW.pdf Uchwała GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki