REKLAMA

SZACUNKIPolenergia miała w IV kw. 110 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 31,2 mln zł rdr

2023-03-08 20:04
publikacja
2023-03-08 20:04

Polenergia szacuje, że w czwartym kwartale 2022 r. miała 110 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 31,2 mln zł więcej niż w rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 54,3 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9 mln zł rdr.

Polenergia miała w IV kw. 110 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 31,2 mln zł rdr
Polenergia miała w IV kw. 110 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 31,2 mln zł rdr
/ Polenergia

W całym 2022 roku skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polenergia podała, że w IV kwartale wpływ na wzrost skorygowanej EBITDA miał m.in. wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost skorygowanej EBITDA spółka zawdzięcza także wyższemu wynikowi na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 roku.

"Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez niższy wynik ENS wynikający z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku)" - napisano w komunikacie.

W 2022 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 162 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku z 2021 roku o 25,2 mln zł.

"Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 roku oraz w samym czwartym kwartale 2022 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami" - napisano w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym grupy za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 roku. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki