PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.

2020-05-26 15:20
publikacja
2020-05-26 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. otrzymał od Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („Instal-Lublin”), spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, informację o zawarciu przez Instal-Lublin z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”) umowy o wykonanie robót budowlanych („Umowa”), zgodnie z którą Instal-Lublin, jako podwykonawca, ma wykonać na rzecz Mostostal, jako wykonawcy, roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji sanitarnych w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy („Przedmiot Umowy”).

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy wynagrodzenie Instal-Lublin za wykonanie Przedmiotu Umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.750.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) netto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za poszczególne etapy i elementy wykonanych robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Umowy. Należyte wykonanie Umowy ma zostać zabezpieczone gwarancją bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia. W Umowie przewidziane zostały również kary umowne za m.in. opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

Termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy został ustalony na marzec 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki