REKLAMA

PZU SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

2022-08-02 12:14
publikacja
2022-08-02 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_ogloszenia_wzor_anonimizacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-02
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA, „Spółka”), Zarząd PZU SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 1 września 2022 roku, godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 września 2022 r. roku sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do ogłoszenia_wzór anonimizacji.pdfZałącznik do ogłoszenia_wzór anonimizacji.pdf Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-02 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki