REKLAMA

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2022-09-01 17:37
publikacja
2022-09-01 17:37
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej PZU SA przez akcjonariusza Spółki w dniu 31 sierpnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021. Spółka zamieściła komplet materiałów dotyczących zgłoszonego kandydata na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki