REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Nabycie 100 % akcji spółki przez PKO Leasing S.A. w ramach przymusowego wykupu

2019-06-28 16:57
publikacja
2019-06-28 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_100%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Nabycie 100 % akcji spółki przez PKO Leasing S.A. w ramach przymusowego wykupu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019r. otrzymał zawiadomienie od PKO Leasing S.A. (PKOL) przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie ogólnej liczby głosów posiadanych w Spółce o ponad 1 % ogólnej liczby akcji powstałej w związku z przymusowym wykupem ogłoszonym przez PKOL w dniu 18 czerwca 2019 r. w ramach którego doszło do nabycia przez PKOL 664.438 akcji Spółki, co stanowi ok. 5,6 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tym samym PKOL posiada obecnie 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_100%.pdfzawiadomienie_100%.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-28 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki