REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

PLAYWAY S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

2022-05-23 17:44
publikacja
2022-05-23 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
02_PLW_2021_Raport_z_wykonanej_uslugi.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 20.05.2022 r., informuje iż w dniu 23.05.2022 r. otrzymał od biegłego rewidenta „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PLAYWAY S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2021 r.” dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowy Raport biegłego rewidenta Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
02_PLW_2021_Raport z wykonanej usługi.pdf02_PLW_2021_Raport z wykonanej usługi.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PLAYWAY S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki