REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2021-12-17 16:29
publikacja
2021-12-17 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-17
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A.(„Spółka”) zawarła umowę z PDC INDUSTRIAL CENTER 226 Sp. z o.o. („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w gminie Kurnik
Wartość umowy: 7 % przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin zakończenia robót: 10.06.2022 r.
Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat
Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5 % wartości umowy
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5 % wartości umowy
Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 10 % wartości umowy
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-17 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2021-12-17 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki