REKLAMA
PIT 2023

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2023-11-24 22:15
publikacja
2023-11-24 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) zawarła Ze Skamex S.A. z siedzibą w Łodzi („Inwestor”) umowę o generalne wykonawstwo inwestycji („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: budowa hali logistyczno-magazynowej wysokiego składowania z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną drogą dojazdową przy ul. Technicznej 14 w Łodzi

Wartość Umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 31 lipca 2024 r,

Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji, przy czym najdłuższy okres to 20 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości Umowy brutto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy brutto

Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości Umowy netto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki