REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 26.04.2023 r.

2023-04-26 16:57
publikacja
2023-04-26 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 26.04.2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 kwietnia 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 151 648 640 akcjami i 275 714 640 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 16 325 497 akcjami na okaziciela i 16 325 497 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,96% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,46% w ogólnej liczbie głosów.
Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 174 136 643. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 298 202 643.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-26 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2023-04-26 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki