REKLAMA

PARTEX: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta wraz z treścią ogłoszenia opublikowaną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2013-02-25 21:56
publikacja
2013-02-25 21:56
Zarząd Partex S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 o powzięciu w dniu 25 lutego 2013 roku, informacji o uprawomocnieniu się w dniu 30 stycznia 2013 roku postanowienia o ogłoszeniu upadłości, obejmującej likwidację majątku Emitenta, wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w dniu 16 stycznia 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 29 stycznia 2013 roku ukazało się ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20/2013 (4137) pod pozycją 1383. Zgodnie z treścią ogłoszenia, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy, w dniu 16 stycznia 2013 r. postanowił: •ogłosić upadłość Partex S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika, •wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Grażyny Suwara-Piwowarskiej, •wyznaczyć syndyka w osobie Stefana Lewandowskiego, •wezwać wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w \"Monitorze Sądowym i Gospodarczym\", •wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawa prawna: §3 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Osoby reprezentujżce spóżkż:

  • Artur Woźniak-Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki