REKLAMA

Orlen pokazał wyniki za III kwartał. Są powyżej konsensusu

2020-10-29 07:18, akt.2020-10-29 09:06
publikacja
2020-10-29 07:18
aktualizacja
2020-10-29 09:06
fot. ANGHI / Shutterstock

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2,03 mld zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 1,97 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,82 mld zł.

W reakcji na wyniki na początku czwartkowej sesji akcje Orlenu drożały o 3 proc., w kolejnych godzinach wzrosty były już mniejsze.

Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w trzecim kwartale 688 mln zł i był powyżej konsensusu, który sięgnął 561 mln zł.

Przychody grupy były na poziomie 23,9 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 23,76 mld zł.

Segment energetyczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98 proc. (r/r). 75 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu.

Energa zwiększyła wyniki segmentu energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł.

Ponad 1 mld zł EBITDA LIFO odnotował również segment detaliczny. Oznacza to wzrost o 12 proc. (r/r).

Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie -370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku był dodatni i wyniósł 18 mln zł.

Segment petrochemiczny w trzecim kwartale dodał 0,5 mld zł do EBITDA LIFO całego koncernu.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł.

"Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój. Dostosowujemy się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN Orlen w tym trudnym kwartale" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym.

Wydatki grupy po trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 5,5 mld zł i objęły 2 mld zł w segmencie rafineryjnym, 1,2 mld zł w petrochemii, 1 mld zł w energetyce, 0,8 mld zł w segmencie detalicznym, 0,3 mld zł w wydobyciu oraz 0,2 mld zł w segmencie funkcje korporacyjne.

W podziale na kraje, w których funkcjonuje grupa Orlen wydatki wyniosły następująco: Polska 68 proc. całości, Czechy 23 proc., a Niemcy, Kanada i Litwa po 3 proc.

Tylko w trzecim kwartale wydatki inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 2 mld zł. Główne projekty rozwojowe realizowane w trzecim kwartale objęły budowę instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, budowę instalacji Visbreakingu w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, budowę instalacji w ramach programu rozwoju petrochemii, modernizację turbozespołu TG1 w elektrociepłowni w Płocku, projekty w grupie Energia, otwarcie łącznie 14 stacji paliw oraz 19 punktów Stop Cafe/Star Connect.

W całym 2020 roku CAPEX grupy Orlen ma wynieść 9 mld zł, w tym wydatki w grupie Energa 1,3 mld zł, utrzymanie i regulacje 3,8 mld zł oraz 3,9 mld zł w rozwój.

Wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)
3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 23918 23760 0,7% -18% 41% 63005 -25%
EBITDA 2232 2069 7,9% 73% -57% 6994 -7%
EBITDA LIFO skor. 2031 1820 12% -36% 155% 6043 -24%
EBIT 1049 875 20% 77% -74% 3758 -25%
EBIT LIFO skor. 782 442 77% -66% -12% 2339 -54%
zysk netto j.d. 688 561 23% -24% -83% 2428 -35%
marża EBITDA 9,3% 8,7% 0,61 4,92 -21,40 11,1% 0,30
marża EBIT 4,4% 3,7% 0,71 2,36 -19,77 6,0% 0,99
marża netto 2,9% 2,4% 0,52 -0,21 -20,55 3,9% 1,40

Marże downstream i rafineryjna rosną w IV kwartale

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wraz z dyferencjałem Brent/Ural rośnie o 0,8 USD za baryłkę do 1,9 USD/bbl. Z kolei sam dyferencjał Ural/Brent wynosi 0,0 USD/bbl wobec minus 0,1 USD/bbl kwartał wcześniej.

Modelowa marża rafineryjna bez dyferencjału rośnie do 1,9 USD/bbl z 1,2 USD/bbl w III kwartale.

Modelowa marża petrochemiczna rośnie do 831 euro na tonę z 828 euro na tonę kwartał wcześniej.

Modelowa marża downstream rośnie do 5,9 USD/bbl z 5,4 USD/bbl w III kwartale 2020 r.

Średnia cena ropy Brent spada do 41 USD/bbl z 43 USD/bbl kwartał wcześniej.

Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 23 października 2020 r.

Wyniki w podziale na segmenty

SEGMENT DETALICZNY

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największą dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnięto w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce.

Liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 73 i na koniec września wynosiła łącznie 2181, w tym: 1710 Stop Cafe w Polsce (włączając 592 sklepy convenience), 310 Stop Cafe w Czechach, 131 star Connect w Niemczech, 28 Stop Cafe na Litwie oraz 2 Stop Cafe na Słowacji.

w trzecim kwartale funkcjonowały 182 punkty dostosowane do sprzedaży paliw alternatywnych, co oznacza wzrost o 90 r/r, w tym: w Polsce o 81, w Czechach o 6 i w Niemczech o 3. PKN Orlen zapowiedział budowę jeszcze w tym roku punktów tankowania wodoru na dwóch czeskich stacjach Benzina – w Pradze i Litvinowie, z których kierowcy będą mogli skorzystać w przyszłym roku. W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wodorowych – w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10.

SEGMENT RAFINERYJNY

Segment rafineryjny grupy Orlen wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie minus 370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku był dodatni i wyniósł 18 mln zł. Był on obciążony m.in. przez spadek marż na lekkich i średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o 1,1 USD/bbl oraz umocnienie złotego względem dolara. Dodatkowym czynnikiem były niższe wolumeny sprzedaży benzyny, oleju napędowego i paliwa JET.

Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy.

Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 93 proc., a łączny przerób ropy wyniósł 8,2 mln ton. Rafineria w Płocku przerobiła porównywalny rok do roku poziom ropy naftowej w wysokości 4,2 mln ton, pomimo presji rynku na poziom marż rafineryjnych.

SEGMENT PETROCHEMICZNY

W segmencie petrochemicznym w trzecim kwartale wolumeny sprzedaży utrzymane zostały na zbliżonym r/r poziomie 1,3 mln ton, co przełożyło się na EBITDA LIFO w wysokości 502 mln zł, z czego Anwil wypracował 106 mln zł.

W tym czasie w Polsce sprzedaż wzrosła o 7 proc. (r/r) w efekcie wyższej sprzedaży olefin, nawozów i PCW, a na Litwie o 110 proc. (r/r) w związku ze zwiększonym udziałem rynkowym. Spadek o 16 proc. (r/r) odnotowano w Czechach głównie w efekcie obniżonego popytu ze strony sektora motoryzacyjnego i budownictwa oraz wpływu postojów remontowych.

SEGMENT WYDOBYCIA

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł.

W Polsce w trzecim kwartale 2020 roku prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) weszły w fazę budowlano-montażową. Kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge).

Na koniec trzeciego kwartału rozpoczęto także wiercenie otworu Grodzewo-1 (projekt Płotki). Wykonano prace przygotowawcze i zrealizowano akwizycje danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D w ramach projektu Edge. Ponadto rozpoczęto proces interpretacji danych sejsmicznych: Wilcze 3D (projekt Edge) i Brzezie-Gołuchów 3D (projekt Płotki), realizowano również przetwarzanie regionalnych profili sejsmicznych 2D w projekcie Karpaty.

Z kolei w Kanadzie z końcem trzeciego kwartału przyśpieszono przygotowanie i rozpoczęto prace zmierzające do wykonania szczelinowana dwóch otworów w rejonie Kakwa.

SEGMENT ENERGETYCZNY

Segment energetyczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98 proc. r/r.

Ujęcie Grupy Energa w konsolidacji Grupy Orlen zwiększyło wyniki segmentu w trzecim kwartale o 486 mln zł.

Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec trzeciego kwartału 3.246 MWe, w tym 1.436 MWe przypadało na grupę Energa.

Wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2020 roku w podziale na segmenty (dane w mln zł)
Wyniki - podział na segmenty 3Q2020 3Q2019 różnica
Rafineria


EBITDA LIFO -370 1167 --
Efekt LIFO 270 -362 --
EBITDA -100 805 --
Amortyzacja -285 -282 1%
EBIT -385 523 --
EBIT LIFO -655 885 --
Petrochemia


EBITDA LIFO 502 721 -30%
Efekt LIFO -3 -32 --
EBITDA 499 689 -28%
Amortyzacja -224 -205 9%
EBIT 275 484 -43%
EBIT LIFO 278 516 -46%
Energetyka


EBITDA LIFO 1017 514 98%
EBITDA - - --
Amortyzacja 1017 514 98%
EBIT -372 -108 244%
EBIT LIFO 645 406 59%

645 406 59%
Detal


EBITDA LIFO 1035 925 12%
EBITDA - - --
Amortyzacja 1035 925 12%
EBIT -176 -158 11%
EBIT LIFO 859 767 12%

859 767 12%
Wydobycie


EBITDA LIFO 44 85 -48%
EBITDA - - --
Amortyzacja 44 85 -48%
EBIT -72 -100 -28%
EBIT LIFO -28 -15 87%

-28 -15 87%
Funkcje korporacyjne


EBITDA LIFO -263 -245 7%
EBITDA - -
Amortyzacja -263 -245 7%
EBIT -54 -40 35%
EBIT LIFO -317 -285 11%

-317 -285 11%
RAZEM


EBITDA LIFO 1965 3167 -38%
Efekt LIFO 267 -394 --
EBITDA 2232 2773 -20%
Amortyzacja -1183 -893 32%
EBIT 1049 1880 -44%
EBIT LIFO 782 2274 -66%

Wyniki w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę

Poniżej wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2020 roku w podziale na zagraniczne spółki z grupy kapitałowej oraz na Energę. Dane przedstawione zostały w prezentacji wynikowej PKN Orlen.

Orlen Lietuva
mln PLN 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica 9M2020 9M2019 różnica

Przychody 2 891 5061 -43% 2173 33% 8 200 14 728 -44%
EBITDA LIFO -158 176 -- 348 -145% -563 425 --
EBITDA -41 164 -- 161 -125% -576 422 --
EBIT -78 125 -- 121 -164% -687 308 --
wynik netto -54 98 -- 111 -149% -551 273 --

* Orlen Lietuva zanotował w trzecim kwartale 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz zmniejszenia wolumenów rafineryjnych, przy wyższych wolumenach petrochemicznych.

* Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o 20 pp r/r w następstwie niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej.

* Wzrost uzysku paliw o 3 p.p. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu.

* EBITDA LIFO niższa o 334 mln zł r/r głównie w efekcie ujemnego wpływu parametrów makroekonomicznych (spadek dyferencjału i marż na lekkich i średnich destylatach) oraz ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 31 mln zł r/r.

* Pozytywny wpływ wyższych wolumenów petrochemicznych, ograniczenia sprzedaży ciężkich frakcji rafineryjnych w strukturze sprzedaży oraz marż handlowych.

* Wydatki inwestycyjne Orlen Lietuva wyniosły w trzecim kwartale 46 mln zł.

Grupa Unipetrol
mln PLN 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica 9M2020 9M2019 różnica

Przychody 3 795 5842 -35% 2494 52% 10 343 16 377 -37%
EBITDA LIFO -93 425 -- 97 -- -96 875 --
EBITDA 31 381 -92% -22 -- -249 825 --
EBIT -163 195 -- -227 -28% -847 268 --
wynik netto -125 174 -- -198 -37% -686 204 --

* Grupa Unipetrol zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie spadku notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów rafineryjnych i petrochemicznych przy wyższej sprzedaży paliw w segmencie detalicznym.

* Niższy przerób ropy i w efekcie wykorzystanie mocy rafineryjnych o 9 pp r/r w efekcie obniżonego popytu rynkowego na średnie destylaty.

* Uzysk paliw na porównywalnym poziomie r/r.

* EBITDA LIFO niższa o 518 mln zł r/r głównie w efekcie negatywnego wpływu paramentów makro w rafinerii i petrochemii, niższych wolumenów sprzedaży w rezultacie wpływu COVID-19 oraz negatywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów (postoje instalacji petrochemicznych).

* Pozytywny wpływ marż handlowych w rafinerii i petrochemii, marż pozapaliwowych w detalu oraz dodatni wpływ przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 108 mln zł.

* Wydatki inwestycyjne Grupy Unipetrol w trzecim kwartale wyniosły 246 mln zł.

Grupa Energa
mln PLN 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica 9M2020 9M2019 różnica

Przychody 3 030 3035 0% 2856 6% 9 175 9 065 1%
EBITDA 501 484 4% 487 3% 1556 1742 -11%
EBIT 238 223 7% 229 4% 771 946 -18%
wynik netto 85 103 -17% -878 -- -682 355 --

* Grupa Energa zanotowała w trzecim kwartale przychody ze sprzedaży na porównywalnym poziomie r/r.

* EBITDA wyższa o 17 mln zł r/r z uwagi na wyższe wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja (wyższa marża na usłudze dystrybucyjnej oraz niższy OPEX) przy niższych wynikach Linii Biznesowej Sprzedaż (niekorzystna taryfa dla gospodarstw domowych na 2020 rok oraz niższe marże w segmencie klientów biznesowych) oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie (niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych na rzecz PSE, przy niższych kosztach zmiennych).

* Wydatki inwestycyjne Grupy Energa w trzecim kwartale wyniosły 374 mln zł.

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (5)

dodaj komentarz
marxs
Orlen przychody r/r -18% rzeczywiście wspaniały powód do wzrostu cen akcji o 3%
jpelerj
Pewnie Orlen robi skup akcji własnych zarządu i dlatego zdrożało :-)
rafalbr
Rewelacja, będzie na kolejne zakupy. Przydałby się jakiś zakład mięsny w portfolio Orlenu, aby wzmocnić, ugruntować i dokonać ekspansji produkcji hot dogów.
szczecinianin
Trafnie kolega zauważył inwestorom,którzy mają akcje takim jak my nic po tych wynikach i tak nic nie odczuje w moim portfelu.
Pis sobie sam zawłaszczy całość.
specjalnie_zarejestrowany2
Na razie przymierzają się do zakupu konia z Janowa, to pewnie pod te hotdogi.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki