REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

OVID WORKS S.A.: Informacja o stanie procesowania wniosku Emitenta o udzielenie dofinansowania przez NCBiR

2022-12-07 11:07
publikacja
2022-12-07 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-07
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Informacja o stanie procesowania wniosku Emitenta o udzielenie dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] w związku ze złożeniem przez Emitenta wniosku o dofinansowanie projektu „FAUST: Dynamiczny model interakcji żywiołów i materii w otwartej strukturze rozgrywki - zastosowanie pierwszoosobowe” [„Projekt”] w ramach konkursu 1/1.1.1/2022 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - „Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe” [„Konkurs”], organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przekazuje do publicznej wiadomości informację o stanie procesowania złożonego wniosku.

Zarząd Emitenta powziął informację, że wniosek Emitenta przeszedł weryfikację formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Zgodnie z wiedzą pozyskaną przez Zarząd Emitenta, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zakładana wartość Projektu wynosi łącznie 5.841.372.50 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania to: 4.370.934.00 zł.

O rezultacie oceny zgłoszonego wniosku Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym ESPI.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-07 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2022-12-07 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki