2,6000 zł
-3,70% -0,1000 zł
Ovid Works SA (OVI)

Komunikaty spółki - OVIDWORKS

Zawarcie umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach Emitenta
Zmiana stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zmiana stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta.
Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2020 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku
Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2021 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12
OVIDWORKS -3,70% 2,60
2021-04-20 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.