REKLAMA

ONDE S.A.: Podpisanie umowy o wartości 125,73 mln PLN netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce.

2021-09-21 20:07
publikacja
2021-09-21 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie umowy o wartości 125,73 mln PLN netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2021r. spółka ONDE S.A. z Torunia zawarła znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: Grand Solar 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. Całkowita wartość kontraktu: 125.725.632,00 PLN netto;
3. Przedmiot kontraktu: wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej;
4. Ostateczny termin realizacji Umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
6. Kary:
- Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% ceny kontraktu netto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
- W przypadku odstąpienia przez Inwestora od kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara wyniesie 10 % ceny kontraktu netto.
- Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 30% całkowitej ceny kontraktu.

Firma ONDE S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła umowy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Wind Power AS o łącznej wartości 182,78 mln PLN netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2021-09-21 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2021-09-21 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki