REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Nabycie przez Skarb Państwa wydzielonych aktywów węglowych nastąpi w II/III kw. 2022 r.

2021-05-26 07:18
publikacja
2021-05-26 07:18
Nabycie przez Skarb Państwa wydzielonych aktywów węglowych nastąpi w II/III kw. 2022 r.
Nabycie przez Skarb Państwa wydzielonych aktywów węglowych nastąpi w II/III kw. 2022 r.
fot. SaskiaAcht / / Shutterstock

Nabycie przez Skarb Państwa akcji wydzielonych z PGE, Tauronu i Enei spółek z wytwórczymi aktywami węglowymi nastąpi w II/III kwartale 2022 roku - wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji.

MAP opublikowało harmonogram działań związanych z transformacją sektora energetycznego.

- reorganizacja wewnętrzna spółek (IV kw. 2021/I kw. 2022),

- integracja spółek serwisowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania spółek wytwórczych wokół istniejących podmiotów w oparciu o funkcjonujące struktury organizacyjne, infrastrukturę, zasoby, doświadczoną kadrę, sprawnie działające procesy i procedury,

- rozpoczęcie procesu due diligence (IV kw. 2021/I kw. 2022),

- wycena wydzielanych spółek (II kw. 2022),

- nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach (II/III kw. 2022).

Projekt transformacji sektora przewiduje nabycie przez Skarb Państwa od PGE, Enei i Tauronu wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, a przedmiotem wydzielenia nie będą aktywa ciepłownicze.

Nabycie zostanie poprzedzone reorganizacją wewnętrzną koncernów energetycznych.

PGE, Enea i Tauron, które są łącznie właścicielami 70 bloków węglowych, wskażą po jednej spółce, wokół której dokonają integracji aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Do tej spółki zostaną wniesione akcje/udziały pozostałych spółek wchodzących w skład grup związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach węglowych oraz spółki serwisowe. Spółka będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania poza strukturami grupy, tj. będzie posiadała wszystkie funkcje wewnętrzne, które obecnie są świadczone w ramach centrów usług wspólnych.

Ze spółek zajmujących się wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych zostaną wydzielone aktywa niezwiązane z tą działalnością, w szczególności dotyczy to elektrowni gazowych, jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych oraz nieruchomości, na których planowana jest budowa nowych źródeł wytwórczych.

Nabycie przez Skarb Państwa spółek od PGE, Enei i Tauronu nastąpi po przeprowadzeniu due diligence oraz wyceny nabywanych aktywów.

Sposób rozliczenia transakcji, z uwagi na zadłużenie spółek wytwarzania wobec podmiotów dominujących w grupach kapitałowych, będzie przedmiotem szczegółowych uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa a obecnymi właścicielami.

Skarb Państwa dokona integracji nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu, a integratorem będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (PGE GiEK). Integracja nastąpi poprzez połączenie nabytych przez Skarb Państwa spółek lub ich wniesienie na podwyższenie kapitału do PGE GiEK. PGE GiEK będzie działał pod firmą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, będzie prowadziło jedynie inwestycje utrzymaniowe i modernizacyjne niezbędne do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.

Jak podano, o ile będzie to konieczne ze względów technicznych, NABE będzie współpracować z PGE, Eneą i Tauronem przy budowie nowych jednostek gazowych, a potencjalna współpraca będzie dotyczyć udostępniania niezbędnej infrastruktury i będzie odbywać się na zasadach rynkowych.

Projekt przewiduje, że koncerny energetyczne, po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych, będą rozwijać swoją działalność w oparciu o posiadane aktywa w obszarze dystrybucji, ciepłownictwa, obrotu oraz wytwarzania energii w nisko- i zeroemisyjnych źródłach. W obszarze wytwarzania spółki skupią się na zapewnieniu nowych mocy wytwórczych, które zastąpią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym obecnie eksploatowane jednostki węglowe.

"Z uwagi na złożoność procesu wydzielenia w toku dalszych prac w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmodyfikowanie pewnych szczegółowych rozwiązań, nie wpływających na zasadniczy kierunek przemian sektora elektroenergetycznego" - napisano w projekcie.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 28 czerwca 2021 r.(PAP Biznes)

map/ pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki