REKLAMA

NBP planuje w kwietniu jeden lub dwa przetargi skupu obligacji

2021-03-31 16:34
publikacja
2021-03-31 16:34
NBP planuje w kwietniu jeden lub dwa przetargi skupu obligacji
NBP planuje w kwietniu jeden lub dwa przetargi skupu obligacji
fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Narodowy Bank Polski planuje w kwietniu przeprowadzić jedną lub dwie operacje strukturalne skupu obligacji w dn. 14 kwietnia oraz 29 kwietnia, o ile w tym terminie wymagać będą tego warunki rynkowe - podał bank w komunikacie. Jeżeli NBP uzna za zasadne przeprowadzenie w kwietniu dodatkowych operacji strukturalnych, bank centralny poinformuje o tym uczestników rynku.

Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na kwiecień przewiduje regularne emisje bonów i w razie potrzeby operacje repo.

"Operacje strukturalne, polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, zaoferowane zostaną w następującym trybie:

- w dniu 14 kwietnia 2021 r. zostanie przeprowadzona operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 16 kwietnia 2021 r. (tj. z terminem T+2);

- w dniu 29 kwietnia 2021 r., o ile wymagać tego będą warunki rynkowe, zostanie przeprowadzona opcjonalna operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 4 maja 2021 r. (tj. z terminem T+2)" - napisano.

"W przypadku uznania przez NBP, iż zasadne jest przeprowadzenie w kwietniu 2021 r. dodatkowych – w stosunku do wyżej wymienionych – operacji strukturalnych, odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku" - dodano.

Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia 2021 r.

Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Do końca kwietnia 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w maju 2021 r.

11 marca NBP podał w komunikacie, że wzrost rentowności krajowych obligacji może osłabiać wpływ dotychczasowych działań banku centralnego i mając to na uwadze, NBP rozważa modyfikację sposobu prowadzenia strukturalnych operacji otwartego rynku, w tym poprzez zwiększenie elastyczności i częstotliwości przetargów.

Tydzień później na jedynym w marcu przetargu NBP odkupił najwięcej obligacji od lipca 2020 r. (3,75 mld zł), zwiększając maksymalnie deklarowaną kwotę odkupu na aukcji do 10 mld zł (z 3 mld poprzednio) oraz liczbę serii odkupowanych papierów.

Łącznie NBP skupił do tej pory obligacje o łącznej wartości nominalnej 113,4 mld zł, z czego 57,4 mld zł obligacji rządowych i 56,0 mld zł papierów gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, w tym papiery BGK za 36,2 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.

NBP prowadzi operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki