REKLAMA

Czym się zajmie Ministerstwo Aktywów Państwowych Jacka Sasina?

2019-11-19 18:39
publikacja
2019-11-19 18:39

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące zakresu działania Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ministrowi Jackowi Sasinowi pod nadzór przypadnie energetyka i górnictwo.

fot. / / Kancelaria Premiera RP

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania ministra szefującego Ministerstwu Aktywów Państwowych. W rządzie zaprzysiężonym po październikowych wyborach parlamentarnych teka ta przypadła Jackowi Sasinowi.

Zgodnie z rozporządzeniem minister Sasin będzie kierował dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to energia, drugi zaś to gospodarka złożami kopalin. Zgodnie z ustawą do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:

 • polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;
 • rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
 • bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
 • infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.
 • Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych.
 • Minister właściwy do spraw energii sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Z kolei dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:

 • prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo- -magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem;
 • uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
 • współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;
 • kwalifikacji w zakresie górnictwa

Warto zauważyć, że dokładnie taki sam zakres działań obejmowało rozporządzenie premiera z 13 grudnia 2017 roku, które dotyczyło ministra energii. Ministerstwo Aktywów Państwowych to zatem nic innego jak po prostu odświeżone nową nazwą Ministerstwo Energii. Zresztą było to widać już m.in. w mediach społecznościowych, gdzie np. konto twitterowe ME przejęło właśnie MAP.

Związki z Ministerstwem Energii sugerują także nazwiska współpracowników Sasina. Będą to: Adam Gawęda, Krzysztof Kubów, Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski. Cała czwórka wcześniej była związana z Ministerstwem Energii.

Pod nadzór Ministerstwa Energii w poprzedniej kadencji podlegały niektóre giełdowe spółki. Były to Będzin, Enea, Energa, JSW, KGHM, PGE, PGNiG oraz Tauron.

AT

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
ajwaj
WOW 2 asy PISy inter-galaktycznej energetyki :)

1. monter - kiedys druty cós tam
2. historyk - 1. wojny swiatowej

Swymi niedosciglymi doswiadczeniami zbuduja PL energetyke nawet bez energii

"Bo nie matura, a chec szczera
zrobi z cie energizera"
marianpazdzioch
Czy do takiej fuchy trzeba jakieś studia z zarządzania, jakiegoś inżyniera, a najlepiej oba? Nie, wystarczy być miernym-biernym kumplem kartofla.
sel
Poprzednio koncesje wydobywcze, Urzędy Górnicze i nadzór nad górnictwem był w Ministerstwie Środowiska paranoja , ale tak było.
domin882
Ratuj się kto może , nic już i tak ni ma w worze ! To apel do akcjonariuszy spółek energetycznych co myślą o Mikiłaju .
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Reforma nadzoru właścicielskiego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki