REKLAMA
WAŻNE

Miały być darmowe konta do kredytu - były podwyżki. Deutsche Bank zwróci opłaty

2018-08-07 15:20
publikacja
2018-08-07 15:20

Wskutek działania UOKiK-u Deutsche Bank Polska zobowiązuje się do wprowadzenia w życie korzystnych zmian dla klientów, którzy posiadają produkty kredytowe, a do nich wymagane rachunki osobiste, objęte podwyżkami w latach 2012-14.

Deutsche Bank Polska opublikował na swojej stronie internetowej pełną treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie niesłusznego pobierania opłat i prowizji od posiadaczy kont osobistych do produktów kredytowych.

/ fot. Sascha Steinach / FORUM

W latach 2012-14 Deutsche Bank Polska podwyższył opłaty właścicielom rachunków, o ile nie zdecydowali się na zmianę profilu konta, przy czym nie mieli możliwości rozwiązania umowy bez negatywnych konsekwencji finansowych. Co ważne, rachunki te były produktem dodatkowym do kredytów konsolidacyjnych, mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych, a ich otwarcie było w przypadku niektórych umów - warunkiem do zaciągnięcia kredytu, a przy innych - warunkiem uzyskania niższej marży lub prowizji kredytu. Zapisanie w umowach kredytowych profilu powiązanego konta skutkowało tym, że w przypadku zmiany produktu, konieczne było podpisanie płatnego (250 zł) aneksu do umowy o produkt kredytowy.

Sprawa dotyczy zarówno rachunków złotowych, jak i walutowych - db NET, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open. Opłaty, w zależności od rodzaju posiadanego konta, podniesiono nawet o 10-12 zł.

W treści decyzji UOKiK przytacza treść jednej ze skarg konsumenckich w tej sprawie:

"Jestem stroną umowy kredytu hipotecznego zawartego z Deutsche Bank Polska SA denominowanego w walucie obcej (CHF), do obsługi którego zostało założone konto osobiste o nazwie db Inwestor. W dacie podpisania umowy kredytowej w 2009 roku byłem zapewniony przez przedstawicieli banku, że moje konto służące do obsługi kredytu będzie bezpłatne, a ja nie będę ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu (poza ustalonymi w umowie kredytowej).

W 2012 roku bank rozpoczął pobieranie opłat za prowadzenie rachunku w kwocie 12 zł. Na moje zastrzeżenia co do niewłaściwej praktyki obciążania mnie dodatkowymi kosztami, bank zaproponował mi dwa rozwiązania:

  • zmianę pakietu konta za dodatkową jednorazową opłatą 40 zł,
  • likwidację rachunku osobistego w Deutsche Bank Polska SA i aneks do umowy
    kredytowej za opłatą 100 zł".

W treści innej skargi czytamy: "DB [Deutsche Bank – przyp. prezesa Urzędu] zaczął naliczać miesięczne opłaty za prowadzenie bezpłatnego dotąd rachunku otwartego wraz z umową kredytu hipotecznego, począwszy od listopada 2012 r. Zauważywszy to, zwróciłem się do „opiekuna” kredytu o zaprzestanie pobierania opłat bądź zamknięcie tego rachunku […] poinformowano mnie,
że albo będę płacić miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku, albo ewentualnie mogę podpisać aneks do umowy kredytu (wzorca umowy) – za opłatą 150 PLN […] i wskazany zostanie rachunek bankowy w innym banku".

Jak tłumaczy UOKiK, bank nie może podwyższać kosztów posiadania przez klienta konta, którego otwarcia wymaga dla lepszych warunków kredytu, nie dając możliwości bezkosztowej rezygnacji (to jest zamiany rachunku na bezpłatny bez ponoszenia dodatkowych opłat) z rachunku, którego cena wzrasta. Praktyki prowadzone przez Deutsche Bank Polska mogły, zdaniem prezesa UOKiK-u, naruszać interesy konsumentów.

Klienci, których dotknęły podobne praktyki, będą mogli bezpłatnie aneksować umowy dot. prowadzenia ROR-u, bezkosztowo zamienić rachunek na inny dowolny w ofercie banku lub zawrzeć porozumienie dot. posiadanego kredytu.

W aneksach znajdą się:

  • zapisy określające wysokość opłat na poziomie obowiązującym w momencie podpisania aneksu,
  • zobowiązania do dokonania rozliczenia opłat za okres od ich podwyższenia w latach 2012-14 do momentu podpisania aneksu i jeśli to uzasadnione - zwrotu opłat w ciągu 60 dni od daty zawarcia aneksu.

Zmiana profilu lub rodzaju rachunku będzie mogła dotyczyć także osób, które zdecydują się aneksować umowy.

Porozumienie dot. produktu kredytowego zwolni konsumenta z konieczności utrzymywania konkretnego profilu lub rodzaju konta w stosunku do produktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu lub warunkującego niższą marżę/prowizję dla produktu kredytowego.

Malwina Wrotniak

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki