REKLAMA

Mennica planuje pokazać w przychodach I półrocza sprzedaż 277 lokali w dwóch projektach deweloperskich

2021-04-26 14:00
publikacja
2021-04-26 14:00
Mennica Skarbowa

Mennica Polska planuje pokazać w przychodach I kwartału 2021 roku sprzedaż 123 lokali w projekcie Mennica Residence II, a w II kwartale 154 mieszkań w projekcie Bulwary Praskie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że grupa liczy na odbicie od września w segmencie Karty Miejskiej. Prezes wskazał, że w handlu złotem tegoroczne obroty są o kilkadziesiąt proc. wyższe rdr.

"Pomimo pandemii i związanej z nią niepewności, rynek budowlany w Polsce nie zwolnił. Wydaje się, że jest to pokłosie przenoszenia sporej części środków z lokat bankowych m.in. na inwestycje w nieruchomości oraz złoto. W 2020 roku pokazaliśmy w przychodach sprzedaż 215 lokali w drugim etapie projektu Mennica Residence, co stanowi 63 proc. lokali w tym przedsięwzięciu. Pozostałe 123 pokażemy dopiero w przychodach pierwszego kwartału tego roku. Opóźnienie wynika ze znacznych utrudnień związanych z pozyskaniem zaświadczeń o przekształceniu gruntów" - powiedział prezes.

W ramach projektu Mennica Residence II spółka podpisała łącznie 338 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi 99,1 proc. liczby mieszkań. W 2020 roku przychody segmentu deweloperskiego grupy wzrosły do 142 mln zł z 3,9 mln zł w 2019 roku. EBITDA sięgnęła 46,9 mln zł wobec: -7,9 mln zł w 2019 roku.

Grupa prowadzi także projekt Bulwary Praskie, gdzie zakończono budowę pierwszego budynku wielorodzinnego.

"Zakończyliśmy budowę pierwszego budynku wielorodzinnego w projekcie Bulwary Praskie, w ramach którego powstały 154 lokale mieszkalne. Na koniec ubiegłego roku wszystkie lokale w tym budynku zostały sprzedane, a przekazywanie ich na własność planowane jest na drugi kwartał br. Uzyskaliśmy również pozwolenia na budowę na kolejne 4 budynki w projekcie Bulwary Praskie i rozpoczęliśmy już prace budowlane. To największa aktualnie realizowana inwestycja budowlana w Warszawie. Łącznie powstanie blisko 4 tys. mieszkań i przez kolejnych kilka lat spodziewamy się, że projekt ten będzie systematycznie kontrybuował do rachunku wyników Mennicy" - powiedział Zambrzycki.

Zambrzycki informował w 2019 roku, że w modelu biznesowym Mennica zakładała minimum 2 tys. zł marży na metrze w mieszkaniach w Bulwarach Praskich.

Mennica Polska i Golub GetHouse mają po 50 proc. udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT prowadzącej inwestycję w biurowiec Mennica Legacy Tower.

"Jeśli chodzi o projekt Mennica Legacy Tower, to wznowiliśmy negocjacje dotyczące odkupienia od Golub GetHouse połowy udziałów w tym projekcie. W aktualnej sytuacji to ciekawa opcja inwestycyjna dla naszej grupy" - powiedział prezes.

Zambrzycki, pytany o plany dotyczące wypłaty dywidendy za 2020 rok w kontekście możliwości dokupienia udziałów w biurowcu, odpowiedział: "Spółka ma politykę dywidendową, ale formalna decyzja zarządu odnośnie rekomendacji podziału części z zysków nie została jeszcze podjęta. Finalna decyzja będzie jak zwykle pozostawać w gestii Walnego Zgromadzenia".

140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni będą miały łączną powierzchnię biurową 65.630 m kw.

W 2019 roku Immofinanz poinformował o nabyciu za 386 mln euro wieży biurowej Warsaw Spire, czyli biurowca o podobnej powierzchni biur.

Prezes liczy na odbicie w segmencie płatności elektronicznych od września.

"Pandemia wywołała falę spadków sprzedaży biletów komunikacji miejskiej we wszystkich miastach. Nominalne obroty z tego tytułu spadły o ponad 70 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Widząc potencjalne zagrożenia, już na początku marca 2020 roku, zainicjowaliśmy szereg działań zaradczych, w tym wprowadziliśmy optymalizacje kosztowe. Działania te objęły między innymi dostosowanie poziomu serwisu i utrzymania operacyjności systemu adekwatnie do sytuacji na rynku. Większość miast stosunkowo szybko dostrzegła potrzebę zaadresowania tego problemu, niemniej jednak ze względu na bardzo trudną sytuację oraz długą listę priorytetów, rozmowy, wspólne analizy i ustalenia miały miejsce dopiero w II półroczu. Działania te miały różny charakter. Niektóre miasta podjęły decyzję o partycypacji w kosztach utrzymania systemu, bez względu na wartość przychodów, które uzyskaliśmy ze sprzedaży biletów, inne obniżyły wymogi dotyczące serwisu" - powiedział.

Dodał, że z większością miast udało nam się również wynegocjować przedłużenie umów o współpracy o minimum 2 lata.

"Bardzo liczymy na to, że od września sytuacja się poprawi, przede wszystkim dzięki masowym szczepieniom oraz z powodu wzrostu odporności pozyskanej u osób, które przeszły już infekcję. Powrót uczniów do szkoły wiązałby się z powrotem rodziców do pracy stacjonarnej, a co za tym ze wzrostem częstotliwości korzystania z transportu publicznego. Liczymy na to, że podjęte działania pozwolą na odzyskanie rentowności projektów przy przychodach nawet rzędu 85 proc. tych realizowanych w poprzednich okresach" - zaznaczył.

W 2020 roku segment płatności elektronicznych Mennicy miał 170,2 mln zł przychodów (spadek o 38,6 proc.). EBITDA wyniosła: -0,2 mln zła wobec 16,5 mln zł w 2019 roku.

Zambrzycki poinformował, że w 2021 roku grupa notuje o kilkadziesiąt proc. wyższe obroty w handlu złotem, a rynek menniczy nie notuje gwałtownych wahań.

"W 2020 roku sytuacja na rynku menniczym w obszarze produkcji monet była stabilna. Z NBP wpłynęły do nas zlecenia o łącznej wartości przekraczającej 93 mln zł. Zamówienia obejmowały zarówno monety obiegowe, jak i kolekcjonerskie. Aktywnie pracowaliśmy również nad pełnym wykorzystaniem możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Znaczne przychody, stanowiące połowę obrotów naszej grupy w ubiegłym roku, wygenerował handel złotem. Inwestorzy uciekali z niskooprocentowanych lokat bankowych, byli również przez dłuższy czas mniej skłonni korzystać z innych instrumentów inwestycyjnych. W obliczu ogromnej niepewności na rynku ceny złota rosły bardzo dynamicznie. Należy przy tym pamiętać, że inwestycje w żółty kruszec są napędzane nie tyle przez wzrosty, co przez ruch na kursie" - powiedział Zambrzycki.

"W 2021 roku obroty złotem są na niższym poziomie niż obserwowaliśmy to w szczytowych momentach ubiegłego roku. Niemniej jednak, i tak są o kilkadziesiąt procent wyższe niż w tzw. normalnym roku, czyli przedpandemicznym. Obrót monetami jest napędzamy handlem detalicznym, a aktualne lockdowny powodują, że popyt na gotówkę jest trochę mniejszy. Z perspektywy banków centralnych nie powinno to jednak wpływać znacząco na zmianę zamówień dotyczących zakupów monet. W segmencie menniczym spodziewam się, że sytuacja będzie raczej stabilna.

Prezes zaznaczył, że w "normalnej" sytuacji handel złotem przynosi grupie ok. 120 mln zł obrotu rocznie.

Przychody segmentu menniczego wzrosły w ubiegłym roku o ponad 62 proc. do 630,8 mln zł. EBITDA segmentu zwiększyła się o 42,9 proc. do 52 mln zł.

Zambrzycki ustosunkował się do niedawnych doniesień medialnych odnośnie spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne (MMS), które dotyczyły nieprawidłowości podatku VAT w latach 2010-2012.

"Odnosząc się do ostatnich informacji prasowych, dotyczących spółki MMS i skupu granulatu złota oraz obrotu sztabami złota ze zwolnieniem z podatku VAT, należy jasno zaznaczyć, że Mennica Polska nigdy nie była stroną w żadnym postępowaniu sądowym, czy podatkowym w tej sprawie. Żaden z pracowników Mennicy Polskiej, ani też sama spółka nie były przedmiotem postępowania karnego. W 2016 roku w MMS odbyło się postępowanie sanacyjne, od 2018 roku jest postępowanie upadłościowe tej spółki, bo nie ma majątku. Od kilku lat nie konsolidujemy wyników MMS w związku z tym, że od rozpoczęcia postępowania sanacyjnego, czyli od 2016 spółka, nie była już podmiotem przez nas kontrolowanym. W wyniku obarczenia MMS odpowiedzialnością za działania de facto podmiotów trzecich – dostawców granulatu złota, Mennica Polska poniosła straty w związku z upadłością spółki zależnej" - powiedział.

Przychody grupy Mennica w 2020 roku wzrosły o blisko 41 proc. do 943,4 mln zł, EBITDA zwiększyła się do 98,9 mln zł z 44,5 mln zł. Raportowany zysk netto j.d. zwiększył się do 57,8 mln zł z 1 mln przed rokiem. Wynik netto oczyszczony ze zdarzeń nietypowych sięgnął 66,2 mln zł wobec 11,4 mln rok wcześniej.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki