REKLAMA

M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

2022-05-30 15:36
publikacja
2022-05-30 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022.05.30_-_zawiadomienie_do_KNF_MWT_Indywidualnie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości:

Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust 1 pkt. 3) ustawy o ofercie, od Pana Marcina Billewicza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce M.W. Trade SA

Zmiana dotychczas posiadanego udziału powstała w dniu 26 maja 2022 roku w wyniku zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 5.831.901 akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2022.05.30 - zawiadomienie do KNF MWT Indywidualnie.pdf2022.05.30 - zawiadomienie do KNF MWT Indywidualnie.pdf 2022.05.30 - zawiadomienie do KNF MWT Indywidualnie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2022-05-30 Maciej Mizuro Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki