REKLAMA

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

2021-03-03 19:26
publikacja
2021-03-03 19:26
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Lokum Deweloper dokonał przydziału 100.000 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej 5 marca - poinformowała spółka w komunikacie.

Celem emisji obligacji jest spłata przez spółkę zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii E.

Termin wykupu obligacji ustalono na 5 września 2024 r. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,50 proc.

Jak podano w komunikacie, w warunkach emisji obligacji spółka zobowiązała się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Zobowiązała się także do niedokonywania żadnych wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych.

Ponadto, spółka zobowiązała się do nabycia celem umorzenia lub wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii E w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Lokum Deweloper poinformował w komunikacie, że zawarł transakcje nabycia w celu umorzenia 12.000 obligacji serii E, o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda. Po ich umorzeniu do wykupu pozostanie 88.000 sztuk obligacji serii E. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki