REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

2022-07-28 17:41
publikacja
2022-07-28 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa”) za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021.

• Przychody z umów z klientami
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 72 177 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 61 568 tys. zł
wzrost o 17% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 138 626 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 118 962 tys. zł
wzrost o 17% (r/r)

• Zysk na działalności operacyjnej
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 9 502 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 15 868 tys. zł
spadek o 40% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 24 586 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 24 574 tys. zł
bez zmian

• Zysk netto
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 7 845 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 12 983 tys. zł
spadek o 40% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 20 554 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 19 341 tys. zł
wzrost o 6% (r/r)

Zaprezentowane rezultaty finansowe Grupy wiążą się ze spadkiem wyniku segmentu Zoom TV. Wpływy z pozostałych segmentów działalności Grupy były wyższe w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku. Największy wzrost zanotowały segmenty Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz Kanały marki Kino Polska.

Zarząd Kino Polska TV S.A. podaje również wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022.

• Przychody z umów z klientami
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 51 256 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 47 311 tys. zł
wzrost o 8% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 99 910 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 93 058 tys. zł
wzrost o 7% (r/r)

• Zysk na działalności operacyjnej
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: (4 877) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 5 901 tys. zł
spadek o 183% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 929 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 9 584 tys. zł
spadek o 90% (r/r)

• Zysk netto
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: (4 222) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 4 419 tys. zł
spadek o 196% (r/r)

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 814 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 7 325 tys. zł
spadek o 89% (r/r)

Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem niższej rentowności większości segmentów działalności Spółki w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Największy spadek wyniku jest widoczny w segmencie Zoom TV (wyższe koszty kontentu). Dodatkowo, w omawianych miesiącach Spółka zanotowała większe różnice kursowe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Emitent informuje, że ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.) zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za I półrocze 2022 r., którego publikacja zaplanowana jest na 18 sierpnia 2022 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2022).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego wyżej raportu wysokość zaprezentowanych wyników znacząco zmieniła się, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2022-07-28 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki