REKLAMA

KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku.

2019-12-05 16:09
publikacja
2019-12-05 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2019 roku (dalej: NWZ), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:
• Koninklijke Bunge B.V., z siedzibą w Holandii, 3012NJ Rotterdam, Weena 320 (dalej: KBBV): 8.722.913 akcji
Spółki zwykłych na okaziciela i 6.040.400 akcji zwykłych imiennych. Akcje te uprawniały KBBV do 14.763.313
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,51% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu;
udział w ogólnej liczbie głosów Spółki 64,22%.
• Windstorm Trading and Investments Limited, z siedzibą na Cyprze, 126 Stadiou Street, 6020 Larnaca,
5.805.485 akcji Spółki zwykłych na okaziciela. Akcje te uprawniały Windstorm Trading and Investments Limited
do 5.805.485 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,34% ogólnej liczby głosów na tym
zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki stanowi 25,26%.

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 22.986.949 głosów. W NWZ wzięli udział akcjonariusze, reprezentujących łącznie 21.238.060 głosów, tj. 92,39% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2019-12-05 Piotr Bubak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki