KONSORCJUM STALI S.A.: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania

2020-03-31 17:02
publikacja
2020-03-31 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2016 z dnia 03.10.2016 r., nr 12/2017 z dnia 04.05.2017 r. oraz nr 13/2017 z dnia 09.05.2017 r. Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. (dalej „Emitent” bądź „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od jego pełnomocnika, o otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej „Decyzja”) o uchyleniu w całości decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni z dnia 4 kwietnia 2017 r. określającej zaległe zobowiązanie podatkowe Emitenta w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i umorzeniu postępowania.
Decyzja jest ostateczna w przedmiotowej sprawie i na jej podstawie Emitent złoży wniosek o zwrot kwoty w łącznej wysokości 31 747 391,00 zł wpłaconej w maju 2017 roku.
Przedmiotowa decyzja wpłynie na powiększenie kapitałów własnych Emitenta natomiast nie wpłynie na wynik bieżącego okresu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Janusz Smołka Prezes Zarządu
2020-03-31 Rafał Strzelczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki