REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2022 r.

2022-07-20 12:44
publikacja
2022-07-20 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_produkcyjno-sprzedazowy_czerwiec_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Production-Sales_report_KGHM_June_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 22 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).
Załączniki
Plik Opis
Raport_produkcyjno-sprzedazowy_czerwiec_2022.pdfRaport_produkcyjno-sprzedazowy_czerwiec_2022.pdf Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2022 r. - załącznik
Production-Sales_report_KGHM_June_2022.pdfProduction-Sales_report_KGHM_June_2022.pdf Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for June 2022 - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
<b><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">Preliminary
production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for June 2022</font></span></b><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 6.0pt">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">The
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for June 2022. The final quarterly production and sales results
will be published in the consolidated report for the first half of 2022.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 6.0pt">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">Legal
basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated
12 June 2014, no. L 173/1).</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-20 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2022-07-20 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki