REKLAMA
PIT 2023

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

2017-11-08 11:00, akt.2023-03-31 12:07
publikacja
2017-11-08 11:00
aktualizacja
2023-03-31 12:07

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty. Koszt wyrobienia pozwolenia na broń uzależniony jest od wielu czynników, w tym od klubu strzeleckiego, do jakiego należymy, i rozpoczyna się od rzędu 3000 zł.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?
Jak uzyskać pozwolenie na broń?
fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Jedynie w 2022 r. wydano w Polsce pozwolenie na broń dla ponad 37,4 tys. osób, a to o blisko 18 tys. więcej niż rok wcześniej. Począwszy od 2016 r. liczba egzemplarzy zwiększa się w tempie około 40 tys. sztuk rocznie. Doświadczenia wybuchu wojny pokazują, że coraz dobitniej w świadomości Polaków broń stoi na straży dobra, a nauka jej obsługi oznacza naukę odpowiedzialności. Wskaźnik wzrostowy pokazuje również, że uzyskanie pozwolenia na broń może być w zasięgu ręki. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Pozwolenie pozwoleniu nierówne

Analizując aspekt pozwolenia na broń, należy zaznaczyć istotny podział min. na broń kolekcjonerską, sportową, palną czy myśliwską.

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń kolekcjonerską czy sportową postępowanie administracyjne jest opisane w ustawie o dostępie do broni i amunicji. Gdy potencjalny kandydat czuje się pewnie z bronią w ręku i posiada praktyczne doświadczenie w jej obsłudze, może przystąpić do egzaminu.

Ten składa się z części praktycznej na strzelnicy oraz teoretycznej, do której pytania przygotowuje Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS). W dalszej kolejności występuje się o licencję na dany typ broni (pistolet, karabin, strzelba etc.) do PZSS. Niemniej istotne w procedurze ubiegania się o pozwolenie na broń jest pomyślne przejście badań u internisty, psychologa, okulisty oraz przedłożenie w dokumentacji zaświadczenia o niekaralności.

Nieco inny bieg zdarzeń ma miejsce w przypadku posiadania już pozwolenia na broń sportową oraz bycia członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Wówczas wystąpienie o pozwolenie na broń kolekcjonerską nie wymaga już dodatkowych starań w policji. Są one niezbędne, jeśli od początku występujemy o taki typ pozwolenia. Wówczas poza przynależnością do stowarzyszenia konieczne jest przejście testów praktycznego i teoretycznego na komendzie.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. W świetle przytoczonej ustawy pozwolenie na broń może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ukończyła 21 lat;
  • ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada pełną zdolność psychologiczną i fizyczną do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
  • uzyskała opinię Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniego do danego miejsca zamieszkania;
  • nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.
Obowiązująca dokumentacja w zależności od rodzaju broni

Przeznaczenie broni

Dokumenty 

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych

- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim 
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Ile to kosztuje?

Procedura uzyskania pozwolenia na broń według kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do sześciu miesięcy, ale w przypadku braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Koszt wyrobienia pozwolenia na broń uzależniony jest od wielu czynników, w tym od klubu strzeleckiego, do jakiego należymy, i rozpoczyna się od rzędu 3000 zł.

Co ważne, pozwolenie na broń nie oznacza pełni możliwości w zakresie zakupu amunicji. Zgodnie z art.14 Ustawy o dostępie do broni i amunicji, amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.

Nowy kierunek świadomości na temat posiadania pozwolenia na broń

Gdy spojrzymy na inne kraje, gdzie służba wojskowa jest obowiązkowa, jak np. Cypr, szczególnie w odniesieniu do młodych obywateli, wzmożone zainteresowanie pozwoleniem na posiadanie broni może spowodować swoistą transformację - w dobrym kierunku.

Strzelectwo jest sportem, który daje wiele satysfakcji z jego uprawiania oraz zrzesza ludzi w różnym wieku, a teraz również coraz więcej kobiet (do dziś o 15% więcej pań zdecydowało się na przystąpienie do egzaminu o pozwolenie na broń niż w roku 2021). Uzyskanie pozwolenia na broń to zaledwie początek, który pozwala nam iść w wielu kierunkach, w tym tych sportowych jak triatlon zimowy czy strzelectwo dynamiczne typu IPSC. Strzelectwo poza zasadnością samoobrony, co pokazuje pokłosie wojny, uczy nas myślenia w nieszablonowy sposób. Używana w sposób odpowiedzialny może dać nam wiele radości, a ta jest nieoceniona.

Marlena Kalisiewicz, prawnik w Kancelaria Doradztwa Prawnego Marlena Kalisiewicz

Źródło:
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (285)

dodaj komentarz
carlito1
To jakiś artykuł z przed lat ... i to jeszcze z komentarzami sprzed lat
jkendy
No ładna instrukcja, rozumiem, że chłopcy z pod mojego domu, którzy rzucają teraz butelkami po piwie w przechodniów będą za niedługo strzelać im w plecy.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
zoomek
Nie kupisz prochu wysyłkowo w sklepach - tutaj to nie ściemniaj. Ale rewolwery cp to polecam. Kupujcie najkrótsze (najlepiej obrzyny np Snubnose) aby były mobilne.
bionikjaga
Dlaczego większość komentarzy jest z 2016,2015 i 2014 roku?
zoomek
dlatego że nie zdążyliśmy jeszcze nowych nastukać
~Tomek
Tylko ze sąd to póki co dalej komuna xD
~buby
W Sumie mamy sąsiadów Ruskich np mamy sąsiadów Niemców z którymi do dziś dzień nie mamy traktatu pokojowego tak naprawdę nadal jesteśmy w czystej teorii w stanie wojny. To chyba dobry powód do ponadprzeciętnego zagrożenia życia prawda ?
~swp
Komunisci bali sie o obalenie ustroju razem i utraty.wladzy nad panstwem komunistycznym a wspolnie z ruskimi dyrektywami zabronili polakom posiadania broni.teraz jest lodobnie sle powod jest nieznany.Teraz tylko komunisci zlodzieje i bandyci powinni miec zabronione posiadanie bronia odmawiac posiadania miałby tylko sąd.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Łatwiejszy dostęp do broni

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki