REKLAMA
BADANIE

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

2017-11-08 11:00, akt.2023-01-09 12:17
publikacja
2017-11-08 11:00
aktualizacja
2023-01-09 12:17

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2500 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?
Jak uzyskać pozwolenie na broń?
fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych

- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł i jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg nowelizacji Ustawy o broni i amunicji z 30 listopada 2015 r. mogą wynosić maksymalnie do 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. 2017 r. będzie to więc kwota 607,08 zł. Takie same zasady dotyczą też obowiązkowych badań psychologicznych. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł. Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1150 zł
w celach pamiątkowych 550 zł
w celach szkoleniowych 1000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł
w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2456 zł. 

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (285)

dodaj komentarz
carlito1
To jakiś artykuł z przed lat ... i to jeszcze z komentarzami sprzed lat
jkendy
No ładna instrukcja, rozumiem, że chłopcy z pod mojego domu, którzy rzucają teraz butelkami po piwie w przechodniów będą za niedługo strzelać im w plecy.
kaczka-po-smolensku
a poco pozwolenie na broń w internecie można kupić broń czarnoprochową taki colt walker robi dziury wielkości magnum 357 okrągła kula jest bardziej niszcząca niż współczesna amunicja !. Do tego proch który można kupić w sklepach internetowych np w Czechach kapiszony nabijamy kładziemy do szuflady i mamy broń bez a poco pozwolenie na broń w internecie można kupić broń czarnoprochową taki colt walker robi dziury wielkości magnum 357 okrągła kula jest bardziej niszcząca niż współczesna amunicja !. Do tego proch który można kupić w sklepach internetowych np w Czechach kapiszony nabijamy kładziemy do szuflady i mamy broń bez pozwoleń zapewniam że efekty nie będą gorsze od broni współczesnej.
zoomek
Nie kupisz prochu wysyłkowo w sklepach - tutaj to nie ściemniaj. Ale rewolwery cp to polecam. Kupujcie najkrótsze (najlepiej obrzyny np Snubnose) aby były mobilne.
bionikjaga
Dlaczego większość komentarzy jest z 2016,2015 i 2014 roku?
zoomek
dlatego że nie zdążyliśmy jeszcze nowych nastukać
~Tomek
Tylko ze sąd to póki co dalej komuna xD
~buby
W Sumie mamy sąsiadów Ruskich np mamy sąsiadów Niemców z którymi do dziś dzień nie mamy traktatu pokojowego tak naprawdę nadal jesteśmy w czystej teorii w stanie wojny. To chyba dobry powód do ponadprzeciętnego zagrożenia życia prawda ?
~swp
Komunisci bali sie o obalenie ustroju razem i utraty.wladzy nad panstwem komunistycznym a wspolnie z ruskimi dyrektywami zabronili polakom posiadania broni.teraz jest lodobnie sle powod jest nieznany.Teraz tylko komunisci zlodzieje i bandyci powinni miec zabronione posiadanie bronia odmawiac posiadania miałby tylko sąd.
~WalterPPX9mmLuger
w obecnych czasach i wszechobecnej przestępczości broń powinna być dostępna w każdym sklepie czy stacji benzynowej. Ja osobiście mieszkam w bardzo oddalonej od większych miast miejscowości, było tu wiele incydentów po zgłoszeniu których policja nawet nie przyjechała na wywiad środowiskowy bo mają nas obywateli w dupie. Więc zakupiłem w obecnych czasach i wszechobecnej przestępczości broń powinna być dostępna w każdym sklepie czy stacji benzynowej. Ja osobiście mieszkam w bardzo oddalonej od większych miast miejscowości, było tu wiele incydentów po zgłoszeniu których policja nawet nie przyjechała na wywiad środowiskowy bo mają nas obywateli w dupie. Więc zakupiłem broń palna krótką wyrobiłem pozwolenie kosztowało mnie ok 800zl
zakupiłem broń koszt ok 2500zl.
teraz ja i moja rodzina czujemy się bezpieczniej i uważam tak jak -Tomek że posiadanie broni nie powinno być niczym nadzwyczajnym a już szczególnie posiadanie jej nie powinno być na tak restrykcyjne jak obecnie jest.

Powiązane: Łatwiejszy dostęp do broni

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki