REKLAMA

Ile wypoczynku po urlopach rodzicielskich?

2013-12-09 10:24
publikacja
2013-12-09 10:24
Zwiększenie zakresu uprawnień rodzicielskich znacznie wydłużyło okres sprawowania opieki rodzicielskiej przez pracownika. Jego absencja z tego tytułu może trwać przez rok po narodzinach dziecka, a nawet dłużej, jeżeli przed porodem wystąpiła chorobowa niezdolność do pracy. Kiedy jednak pracownik po takiej rodzicielskiej przerwie pojawi się z powrotem w pracy, pracodawca może stanąć przed problemem udzielenia mu skumulowanego urlopowego wypoczynku.

Pracownik-rodzic nie traci na urlopie

Aktualnie pracownik będący rodzicem ma do dyspozycji szereg urlopów związanych z wykonywaniem przez niego funkcji rodzicielskich. Poza podstawowym urlopem macierzyńskim o charakterze obligatoryjnym, może jeszcze skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma ponadto prawo do przynależnego tylko jemu urlopu ojcowskiego. Poza tymi urlopami, czasowo powiązanymi z okresem następującym bezpośrednio po urodzeniu dziecka, prawo pracy przewiduje jeszcze urlop wychowawczy.

urlop macierzyński» Zmiany w urlopach rodzicielskich
Wszystkie te urlopy razem wzięte mogą oznaczać nawet kilkuletnią nieobecność pracownika w pracy. Skorzystanie zaś z urlopów ściślej związanych z urodzeniem dziecka, tj. z macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego oraz rodzicielskiego na ogół urlopuje pracownika z bieżącej pracy zakładu na okres roku. Nadal jednak jest to okres zatrudnienia, który jest ponadto preferencyjnie traktowany przez prawo pracy.

Jednym z przejawów tego uprzywilejowania jest przyjęcie zasady, że korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem (potocznie rodzicielskich) nie ma wpływu na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Okres urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego jest w tym zakresie przyjmowany tak jak okres efektywnej pracy. W konsekwencji za okres przebywania na tych urlopach pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Wynika to wyraźnie z treści art. 1552 § 1 K.p., który zawiera wyczerpujące wyliczenie rodzajów nieobecności w pracy powodujących proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie ma wśród nich urlopu macierzyńskiego (zarówno podstawowego, jak i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego. Co do urlopu wychowawczego to od 1 października 2013 r. nie powoduje on proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, o ile wychowawczy został udzielony po 1 stycznia danego roku i powrót z niego nastąpił w tym samym roku kalendarzowym.

Do pracownika podejmującego pracę w czasie urlopów z tytułu rodzicielstwa stosowane są ogólne zasady udzielania i wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Przytoczone regulacje są ewidentnie korzystne dla pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich, jednak stanowczo mniej dla pracodawcy, który wraz z powrotem pracownika po długim okresie nieobecności staje wobec problemu przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Przez czas opieki nad dzieckiem ulega on znacznej kumulacji, a możliwości zejścia z tej puli urlopowej są często ograniczone.

Rodzicielski przedłużony wypoczynkowym

Powszechną praktyką wśród pracowników korzystających z urlopów związanych z urodzeniem dziecka jest składanie wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (dodatkowego macierzyńskiego) lub macierzyńskiego i rodzicielskiego. W przypadku takiego wniosku pracodawca nie ma możliwości jego odrzucenia, o ile korzystanie z urlopu ma nastąpić bezpośrednio po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa (art. 163 § 3 K.p., art. 1821 § 7 K.p. i art. 1821a § 6 K.p.). Pracownik ma prawo zawnioskować o całość przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a więc o urlop bieżący i zaległy. Taka kumulacja daje w sumie dużą ilość dni urlopu do wykorzystania i poważnie wydłuża okres sprawowania opieki nad dzieckiem. Powyższa sytuacja, choć raczej niekomfortowa dla pracodawcy, nie stwarza jednak specjalnych trudności, jeżeli chodzi o ustalenie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu i o jego udzielenie. Pracownik ma po prostu prawo do całego urlopu, bez jego proporcjonalnego obniżenia i, o ile o to zawnioskuje, może go wybrać zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Rząd zachęca, ale Polki nie chcą rodzić» Rząd zachęca, ale Polki nie chcą rodzić
O wiele bardziej kłopotliwą dla pracodawcy sytuacją jest skorzystanie przez pracownika z uprawnienia do podjęcia pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i (lub) rodzicielskiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu (art. 1821 § 5 K.p. i art. 1821a § 6 K.p.). Wydawałoby się, że w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu stosownie do nowego wymiaru czasu pracy, w związku z czym ilość dni urlopu też ulega nominalnemu zmniejszeniu. Jednak w odniesieniu do pracowników - rodziców podejmujących pracę w trakcie urlopów rodzicielskich takie proste przełożenie wymiaru urlopu na wymiar etatu nie może być zastosowane.

Pół etatu przy całym urlopie

Pracownik podejmujący pracę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego może świadczyć ją w zakresie nieprzekraczającym połowy etatu. Potocznie można więc uznać, że podejmuje pracę na wspomnianych urlopach w wymiarze połowy etatu. Jednak w sensie ścisłym wymiar etatu danego pracownika nie ulega zmianie - trzeba bowiem zauważyć, że podjęcie pracy w ramach 1/2 etatu nie jest konsekwencją zawarcia aneksu do umowy czy dokonania wypowiedzenia zmieniającego, na mocy których etat wyjściowy uległby obniżeniu. W omawianej sytuacji wymiar urlopu wypoczynkowego nadal więc wynosi 20 lub 26 dni, a nie odpowiednio 10 lub 13 dni (przy założeniu, że wyjściowym wymiarem jest pełny etat).

Jednak przy udzielaniu tego urlopu pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania zasady udzielania urlopu w takim wymiarze godzinowym, w jakim pracownik miał świadczyć pracę w dniu, na który urlopu udzielono (art. 1542 § 1 K.p.). Oznacza to, że rozliczenie puli urlopowej, która ustalana jest w odniesieniu do pełnego etatu, będzie bardziej czasochłonne i w praktyce może powodować powstanie urlopowych zaległości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 2013-12-09
Porady ekspertów na temat rozliczania kosztów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (13)

dodaj komentarz
~mama
też się nad tym zastanawiam, ale wyraźnie z artykułu wynika, że nabywa się prawo :) Zapytaj w pracy
~Megi
urlop macierzyński a wypoczynkowy
Czy bedąc na urlopie macierzyńskim nabywam prawa do urlopu wypoczynkowego? Z kilku artykułów wnioskuję że tak, jednak nigdzie nie ma jasno napisane, tym bardziej w Kodeksie Pracy...
~kar817
Witam za miesiąc kończy mi się urlop macierzynski (wybrałam opcję roczną) czy mogę teraz prosić szefa o zaległy urlop czy mi się należy i ile
~Matka
Nie nie robi nic, wychowuje dziecko - jedno z tych, które w przyszłości będzie robić na emeryturę tegoż pracodawcy... Pewnie, system jest chory ale trzeba na niego spojrzeć z szerszej perspektywy. Gdyby ta była ok - masz rację, ale nie jest. mnie irytuje, że moje dziecko ma robić na tych, co nie mają dzieci. W tym chorym systemie Nie nie robi nic, wychowuje dziecko - jedno z tych, które w przyszłości będzie robić na emeryturę tegoż pracodawcy... Pewnie, system jest chory ale trzeba na niego spojrzeć z szerszej perspektywy. Gdyby ta była ok - masz rację, ale nie jest. mnie irytuje, że moje dziecko ma robić na tych, co nie mają dzieci. W tym chorym systemie powinni opłacać dodatkowe składki na siebie, czyż nie? Więc nie mówcie, drodzy pracodawcy, że matka na tym urlopie nie robi nic, bo jak ta matka wraca do pracy wcześniej i najmuje nianię, to św. Mikołaj jej nie płaci...
~Dropsia
Prawo jest niekonsekwentne, skoro za czas urlopu wypoczynkowego, pracownik nie nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, to dlaczego w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego takie prawo posiada? Urlop wypoczynkowy przede wszystkim powinien być dla osób aktywnie pracujących! Zdarzają się przypadki kiedy pracownica jest 9 m-cy Prawo jest niekonsekwentne, skoro za czas urlopu wypoczynkowego, pracownik nie nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, to dlaczego w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego takie prawo posiada? Urlop wypoczynkowy przede wszystkim powinien być dla osób aktywnie pracujących! Zdarzają się przypadki kiedy pracownica jest 9 m-cy na zwolnieniu + rok na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i nabywa prawo do prawie 52 dni! Za co? Urlop wypoczynkowy za czas przebywania na URLOPIE macierzyńskim, rodzicielskim? Kto pokryje koszt za kolejne 2,5 m-c nieobecności pracownika? Inny pracownik! Bo pracodawca aby zminimalizować koszty przerzuci obowiązki osoby nieobecnej na innych pracowników którzy w czasie pracownicy - matki PRACOWALI NA SWÓJ URLOP WYPOCZYNKOWY, a nie mają czasem okazji nawet z niego korzystać, bo pracownica matka ma prawo do tych 52 dni (w czasie swojej nieobecności które nabyła) tuż po urlopie rodzicielskim, a pracodawca nie może odmówić rzecz jasna! ułomne prawo, ale niestety prawo..
~też_Mama
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik też nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Przecież jeżeli pracujemy 11 miesięcy i dwunasty miesiąc spędzamy na urlopie wypoczynkowym, to nie odejmują nam 2 dni urlopu za to, że przez miesiąc nie pracujemy. Nadal przysługuje nam 26 dni urlopu, więc w tym akurat przypadku prawo jest konsekwentne.Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik też nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Przecież jeżeli pracujemy 11 miesięcy i dwunasty miesiąc spędzamy na urlopie wypoczynkowym, to nie odejmują nam 2 dni urlopu za to, że przez miesiąc nie pracujemy. Nadal przysługuje nam 26 dni urlopu, więc w tym akurat przypadku prawo jest konsekwentne.
A jeśli chodzi o długotrwałe zwolnienie lekarskie, to pracodawca - nie zawsze, ale często - na tym oszczędza, bo po 33 dniach zwolnienia płaci ZUS, a pracodawca przerzuca na innych pracę chorującej ciężarnej. Więc ciężar rzeczywiście spada na innych pracowników. Ale np. w moim dziale najpierw na macierzyński poszła jedna osoba i przejęliśmy jej obowiązki, potem druga, a ta pierwsza wróciła i miała dodatkowe obowiązki, bo podzielono między nas pracę tej drugiej, następnie ja poszłam na macierzyński i z kolei moje obowiązki podzielono. Ktoś musi te dzieci rodzić i wychowywać, bo inaczej wyginiemy.
~Solomon
bardzo dobry komentarz
tej drugiej strony nikt nie widzi :(
nie każdy pracodawca to wielka firma i takie 3-4 miesiące urlopu płatnego po nawet 2 latach nieobecności pracownika to b.duże obciążenie finansowe
nie dosyć że trzeba takiego pracownika przyjąć do pracy, co już w praktyce może być niezłym wyzwaniem bo najpewniej
bardzo dobry komentarz
tej drugiej strony nikt nie widzi :(
nie każdy pracodawca to wielka firma i takie 3-4 miesiące urlopu płatnego po nawet 2 latach nieobecności pracownika to b.duże obciążenie finansowe
nie dosyć że trzeba takiego pracownika przyjąć do pracy, co już w praktyce może być niezłym wyzwaniem bo najpewniej trzeba będzie kogoś zwolnić żeby przywrócić tego po-ciążowego do pracy (oczywiście rozstanie z innym też pociąga dodatkowe koszty...) to jeszcze pracodawca dostanie karę finansową w postaci urlopu wypoczynkowego pracownika którego nie było w pracy 2 lata
i żeby było klarowne to w czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownik również nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego...
czy nie ma żadnego pracodawcy w konsultacjach przy tworzeniu prawa ?
~aaa
Nie stać Cię na pracownika to zakasuj rękawy i do roboty!!!!
~halgac
Masz 100% rację. Jest to dobro uzyskane kosztem pracujących (niestety).Koniec będzie taki, że dzieciątka wychowamy, wykształcimy a one wyjadą za chlebem
~Piotr odpowiada ~aaa
Na PRACOWNIKA (pracownik pracuje i zarabia na swoją wypłatę) stać ale nie na osobę która siedzi w domu nie robiąc nic w pracy a ja mam jeszcze jej za to płacić w formie urlopów. To jest czyste złodziejstwo (bo inaczej się tego nie da nazwać).

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki