REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji

2021-03-05 16:00
publikacja
2021-03-05 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „Spółka”] informuje, iż w związku z faktem, że obecna wspólna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 20 kwietnia 2021 r., w dniu 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki nowej kadencji w składzie:
Pan Marcin Misztal – Prezes Zarządu,
na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji, liczonej od dnia 21 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report No. 7/2021


Date
of preparation: 2021-03-05


Short
name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject:
Appointment of the Company's Management Board for a new term of office


Legal
basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information.

The
Management Board of i2 Development S.A. based in Wrocław [hereinafter:
the "Company"] informs that due to the fact that the current joint term
of the Management Board of the Company expires on April 20, 2021, on
March 5, 2021, the Supervisory Board adopted a resolution on the
appointment of the Management Board of the Company, new term of office,
composed of:


Mr.
Marcin Misztal - President of the Management Board,


for
the next joint three-year term of office, counted from April 21, 2021.

Signatures
of persons representing the Company:


2021-03-05
 Marcin
Misztal   President
of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-05 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki