REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F spółki SEVENET SA

2017-12-14 18:46
publikacja
2017-12-14 18:46

Uchwała Nr 1507/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SEVENET S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 20 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

380.545 (trzystu osiemdziesięciu tysięcy pięciuset czterdziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSVNET00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SEVENET" i oznaczeniem "SEV".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki