Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 1 października 2019 roku („NWZ GPW”) dysponowali 40.554.442 głosami.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 72,44% liczby głosów na tym NWZ GPW oraz 51,77% ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 26/2019Date: 3 October 2019Legal basis of the
report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of
voteTopic: List of shareholders holding at least 5% of the number of
votes at the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
on 1 October 2019Content:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”)
informs that the shareholders present at the GPW Extraordinary General
Meeting on 1 October 2019 (“GPW EGM”) jointly held 40,554,442 votes.The
shareholder which held at least 5% of votes at GPW EGM was the State
Treasury, which held 29,376,940 votes equal to 72.44% of votes at the
GPW EGM and 51.77% of the total vote.The total number of shares
issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of
votes conferred by the shares is 56,744,470.Legal basis: Article
70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies of 29 July 2005.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-10-03 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.