GPW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019

2019-08-06 15:32
publikacja
2019-08-06 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZ_GPW_6_sierpnia_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_uchwaly,_ktora_byla_poddana_pod_glosowanie_a_nie_zostala_podjeta_na_NWZ_GPW_w_dniu_6_sierpnia_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_resolutions_adopted_by_the_GPW_Extraordinary_General_Meeting_on_6_August_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_that_was_put_to_the_vote_and_was_not_taken_by_the_GPW_Extraordinary_General_Meeting_on_6_August_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 6 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez NWZ GPW 6 sierpnia 2019.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ GPW 6 sierpnia 2019.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ GPW 6 sierpnia 2019 r.
Treść uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta na NWZ GPW w dniu 6 sierpnia 2019.pdfTreść uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta na NWZ GPW w dniu 6 sierpnia 2019.pdf Treść uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta na NWZ GPW 6 sierpnia 2019 r.
Content of resolutions adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019.pdfContent of resolutions adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019.pdf Content of resolutions adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019
Resolution that was put to the vote and was not taken by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019.pdfResolution that was put to the vote and was not taken by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019.pdf Resolution that was put to the vote and was not taken by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No 20/2019Date: 6 August 2019Topic: Content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 6 August 2019Legal basis of the report: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) hereby conveys as an attachment the content of resolutions adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019. At the same time, GPW presents the draft resolution that was put to the vote and was not adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 6 August 2019.The Management Board of the Company informs that the Extraordinary General Meeting did not resigned from consideration of any items on the planned agenda, and no objections were raised to the minutes in respect of any of the resolutions adopted.Legal basis: § 19.1 (6) and (8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Piotr Borowski Członek Zarządu
2019-08-06 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki