REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2022-08-23 17:24
publikacja
2022-08-23 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym,
tj. w dniu 23 sierpnia 2022 r., Spółce został doręczony odpis pozwu skierowanego przeciwko Spółce do Sądu Okręgowego w Warszawie, w przedmiocie zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r.:

(i) Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021; oraz
(ii) Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell’Edera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- dalej łącznie jako „Uchwały”.

Zarząd Emitenta informuje, iż nie widzi podstaw do kwestionowania ważności i prawidłowości podjęcia Uchwał oraz uznaje roszczenia akcjonariusza za bezpodstawne, co Emitent wykaże podejmując odpowiednie działania procesowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-08-23 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki