REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r.

2021-12-03 11:02
publikacja
2021-12-03 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoinstal S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie z Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział Gospodarczy o wniesieniu przez akcjonariusza spółki pozwu o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r:

1. Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL SA nr 4 z dnia 23.06.2021r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020,
2. Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL SA nr 5 z dnia 23.06.2021r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020r,
3. Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL SA nr 15 z dnia 23.06.2021r., w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL SA za 2020r,
4. Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL SA nr 16 z dnia 23.06.2021r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL SA za 2020r,
- jako sprzecznych z dobrymi obyczajami, godzących w interes spółki i mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych.


Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Michał Więcek Prezes Zarządu
2021-12-03 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki