REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

2020-09-18 21:12
publikacja
2020-09-18 21:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_NWZ_wniosek_18092020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent") informuje, że w dniu 18 września 2020 roku otrzymał od EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Macieja Rogalińskiego (dalej łącznie jako „Akcjonariusze”) Wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. (dalej jako „Wniosek”).

Akcjonariusze zażądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. oraz umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następujących spraw:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne głosy.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Wniosek został złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także w związku z ogłoszeniem przez ww. Akcjonariuszy oraz Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz Terra Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Wraz z Wnioskiem Akcjonariusze przedstawili projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. Projekty uchwał przedstawione przez Akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na NWZ_wniosek 18092020.pdfProjekty uchwał na NWZ_wniosek 18092020.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-09-18 Krzysztof Spyra Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki