Dochody z podatku od gier wyniosą 2,5 mld zł, kopalin - 1,7 mld zł

W 2020 r. dochody budżetu z podatku od gier wyniosą 2,5 mld zł, z podatku od wydobycia niektórych kopalin - 1,7 mld zł, a z podatku od niektórych instytucji finansowych - prawie 4,9 mld zł - wynika z uzasadnienia projektu budżetu na przyszły rok.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

Ministerstwo Finansów planuje, że dochody budżetu z podatku od gier wyniosą 2 mld 558,8 mln zł wobec przewidywanych 2 mld 216 mln zł w tym roku.

Resort wyjaśnia, że prognoza dochodów z tego podatku uwzględnia m.in. skutki finansowe wprowadzonego rozszerzenia zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych organizowanej w formie monopolu państwa. Na podstawie nowych przepisów dopuszczono urządzanie gier na automatach w salonach gier, które systematycznie uruchamiano począwszy od drugiej połowy 2018 r. Dodatkowo wprowadzono możliwość oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez internet oraz urządzania innych gier hazardowych przez internet.

Z podatku od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano dochody w wysokości 1,7 mld zł wobec przewidywanych wpływów w wysokości 1,5 mld zł w 2019 r. W prognozie uwzględniono - tłumaczy MF - zmiany prawa w obszarze tego podatku oraz fakt, iż "od 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się pobór tego podatku w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego".

Poza tym prognoza uwzględnia czynniki mające wpływ na stawkę podatku od wydobycia niektórych kopalin w odniesieniu do miedzi i srebra: kurs dolara, cenę tych metali na giełdach, średnie wydobycie tych kruszców w kraju.

Jak ocenić pierwszy w historii plan nadwyżki budżetowej

Rząd ogłosił pierwszy w historii projekt budżetu bez deficytu budżetowego. Niektórzy mówią, że to budżet pod publiczkę i wybory. Ale nawet jeżeli tak jest, to byłaby to ważna zmiana w Polsce – równowaga budżetowa jako hasło wyborcze to novum. Generalnie sądzę, że bez względu na kontekst i bardzo słuszne zastrzeżenia wobec struktury budżetu, sam fakt planowanej likwidacji deficytu można uznać za pozytywny z punktu widzenia długookresowej stabilności gospodarki.

"W przypadku prognozowanych dochodów z tego podatku w zakresie ropy naftowej uwzględniono kurs dolara amerykańskiego, cenę ustaloną przez Organization of the Petroleum Exporting Countries oraz wydobycie w kraju, natomiast w przypadku gazu ziemnego wzięto pod uwagę ceny na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i wydobycie w kraju" - uzasadnia MF.

W odniesieniu do podatku od niektórych instytucji finansowych ministerstwo zaplanowało na 2020 r. dochody w kwocie 4 mld 878 mln zł wobec przewidywanych w 2019 r. dochodów w wysokości 4 mld 689 mln zł.

"Prognoza na 2020 r. zakłada realizację tempa wzrostu poszczególnych składowych tego podatku na poziomie 4 proc., co przyjęto w oparciu o analizę danych historycznych w tym zakresie oraz założenie jego utrzymania, czemu sprzyjać ma korzystna sytuacja gospodarcza" - napisano. (PAP)

mmu/ pad/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.