REKLAMA

Co studiować w Poznaniu? Przyszłościowe kierunki

2021-09-23 06:00
publikacja
2021-09-23 06:00
Co studiować w Poznaniu? Przyszłościowe kierunki
Co studiować w Poznaniu? Przyszłościowe kierunki
fot. VanderWolf Images / / Shutterstock

Jedne z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów w Poznaniu to te, które kształcą przyszłych specjalistów z branży IT. Oferta edukacyjna szkół w stolicy Wielkopolski w niewielkim stopniu odpowiada na potrzeby rynku pracy, warto zatem dokładnie przeanalizować, co studiować w Poznaniu. Przedstawiamy dane, które pomogą w podjęciu decyzji.

Absolwenci uczelni poznańskich - statystyki

Na terenie Poznania działalność prowadzą 24 szkoły wyższe, 16 uczelni niepublicznych oraz 8 publicznych. Według ekspertów prowadzących Bazę Danych Miasta w 2020 roku w stolicy Wielkopolski studiowało 102,2 tys. osób, a niemal 2/3 z nich (67,2 tys.) uczęszczało na studia dzienne. Oznacza to jednak spory spadek liczby studentów w stosunku do poprzednich lat: jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jeszcze w roku akademickim 2010/2011 w Poznaniu było ich 133,6 tys., pięć lat później (w roku 2015/2016) - 116,5 tys., a w roku 2018/2019 - 104,1 tys. 

W 2019 roku liczba absolwentów szkół wyższych w Poznaniu, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra, wynosiła 25,1 tys. Więcej niż 4/5 z nich ukończyło edukację na publicznych uczelniach, a niemal 2/3 wszystkich absolwentów stanowili studenci stacjonarni. Według danych opublikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy spośród wszystkich osób, które ukończyły szkoły w roku 2018/2019 (34 280 absolwentów z powiatu i samego Poznania), 324 zarejestrowały się jako bezrobotne. 

Praca w Poznaniu czeka zarówno na osoby posiadające wykształcenie wyższe, jak i na tych, którzy zdobyli zawód w technikach oraz szkołach zawodowych, zakończyli edukację na poziomie szkoły średniej lub wcześniej. Ci, którzy planują zdobycie dyplomu na jednej z uczelni, powinni przemyśleć, co studiować w Poznaniu, by wpasować się w potrzeby lokalnego rynku pracy. Poniższy artykuł pomoże w podjęciu decyzji o wyborze kierunku. 

Jaki kierunek ma największą liczbę absolwentów?

Poznańscy studenci mają do wyboru ok. 300 kierunków studiów. Według Bazy Danych Miasta do najpopularniejszych w roku akademickim 2019/2020 należały studia:

 • społeczne, 

 • językowe, 

 • medyczne, 

 • pedagogiczne, 

 • inżynieryjno-techniczne, 

 • związane z biznesem i administracją, 

 • związane z technologiami teleinformacyjnymi. 

Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

W 2021 roku według pracowników Politechniki Poznańskiej największe zainteresowanie wzbudzał kierunek sztuczna inteligencja - na jedno miejsce przypadało prawie 12 kandydatów. Ponadto często wybierane (ponad 10 osób na każde miejsce) były architektura wnętrz i inżynieria zarządzania. Sporym zainteresowaniem (po około 9 kandydatów na każde miejsce) cieszyły się również architektura oraz logistyka. Na popularnym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza najwięcej osób biorących udział w rekrutacji wybierało następujące kierunki: filologia koreańska, filologia skandynawska, psychologia, prawo, filologia angielska, japonistyka, zarządzanie i prawo w biznesie oraz informatyka. Na innych uczelniach przodowały m.in. fizjoterapia, dietetyka, weterynaria, kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. 

Według opracowania „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2018/2019 na rynku pracy” przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kierunki, które najchętniej wybierali studenci, to: pedagogika, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, filologia, fizjoterapia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość biznesu, turystyka i rekreacja, administracja, prawo, mechanika i budowa maszyn, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (GoWork)

Poszukiwani specjaliści w Poznaniu

Podejmując decyzję o rozpoczęciu studiów, warto wziąć pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy. W ramach badania „Barometr zawodów” sporządzono prognozę zapotrzebowania na poszczególnych pracowników w Poznaniu w 2021 roku. Na liście zawodów deficytowych znaleźli się przedstawiciele branż: 

 • fryzjersko-kosmetycznej: fryzjerzy, kosmetyczki, 

 • transportowo-spedycyjno-logistycznej: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, spedytorzy i logistycy, maszyniści, zaopatrzeniowcy i dostawcy, listonosze i kurierzy, 

 • spożywczej: piekarze, przetwórcy mięsa i ryb, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pomoce kuchenne, 

 • budowlanej i drogowej: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, brukarze, dekarze i blacharze budowlani, murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, 

 • IT: analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, administratorzy stron internetowych, graficy komputerowi, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 

 • mechanicznej i motoryzacyjnej: mechanicy pojazdów samochodowych, mechanicy maszyn i urządzeń, 

 • ochrony zdrowia: fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci, 

 • edukacyjnej: nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, pozostali specjaliści edukacji. 

Rynek pracy w Poznaniu potrzebuje także monterów maszyn, urządzeń i konstrukcji metalowych, operatorów obrabiarek skrawających oraz maszyn (do produkcji wyrobów chemicznych, z gumy i tworzyw sztucznych, do produkcji i przetwórstwa papierów), spawaczy i ślusarzy, pracowników ds. finansowo-księgowych i rachunkowości, samodzielnych księgowych, tapicerów, sprzedawców i kasjerów. Zatrudnienie w stolicy Wielkopolski znajdą również opiekunki dziecięce, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, osoby zajmujące się sprzedażą internetową oraz elektroniczną i telefoniczną obsługą klienta, przedstawiciele handlowi, pracownicy służb mundurowych czy też ceramicy przemysłowi. 

Pozostałe zawody deficytowe w Poznaniu to: 

 • górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, 

 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 

 • pracownicy myjni, pralni i prasowalni, 

 • pracownicy przetwórstwa metali, 

 • pracownicy poligraficzni, 

 • robotnicy obróbki drewna i stolarze, 

 • rolnicy i hodowcy, 

 • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, 

 • sprzątaczki i pokojowe.

Planując wybrać jeden z przyszłościowych kierunków studiów w Poznaniu, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów w okolicy. Wynika z niego, że jednym z lepszych wyborów są kierunki medyczne, informatyczne, a także związane z budownictwem i nauczycielskie. 

Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć z kolei: 

 • ekonomiści, 

 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,

 • pedagodzy,

 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych. 

Na liście zawodów nadwyżkowych w Poznaniu znaleźli się również technicy informatycy (warto nadmienić, że większość pracodawców poszukuje osób z wyższym wykształceniem kierunkowym), specjaliści technologii żywności i żywienia, recepcjoniści i rejestratorzy, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej. 

Bezrobotni absolwenci uczelni wyższych

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny w Poznaniu wskazują, że w I kwartale 2021 roku współczynnik aktywności zawodowej w Wielkopolsce wynosił 59,7%. W regionie zarejestrowano najniższą stopę bezrobocia w kraju oraz jedną z najwyższych wartości wskaźnika zatrudnienia i współczynnika aktywności zawodowej spośród wszystkich województw.

Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wskazują, że stopa bezrobocia w Poznaniu na koniec 2019 roku wynosiła 1,1%, zaś na koniec 2020 roku - 2%. Wpływ na pogorszenie się sytuacji na rynku pracy miała m.in. pandemia COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia. Według stanu na 31 grudnia 2020 52,4% spośród 7031 osób bezrobotnych stanowiły kobiety, a 47,6% - mężczyźni. Większość osób to mieszkańcy w wieku od 25 do 44 lat (55,2% ogółu). 

Ilu jest bezrobotnych z wykształceniem wyższym w Poznaniu? Według statystyk stanowią oni największy odsetek osób nieaktywnych zawodowo, biorąc pod uwagę wykształcenie - 27,9%. Oznacza to, że na koniec 2020 roku wśród osób bezrobotnych znajdowało się ponad 1960 absolwentów uczelni wyższych mieszkających w stolicy województwa wielkopolskiego. Powiatowy Urząd Pracy zauważa jednak, że w stosunku do poprzednich lat jest to spadek o 3 punkty procentowe, co świadczy o tym, że sytuacja osób posiadających wykształcenie wyższe na poznańskim rynku pracy poprawia się. 

Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (GoWork)

Przyszłościowe kierunki studiów w Poznaniu

W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 8277 ofert pracy w powiecie poznańskim oraz 17 419 ofert pracy w samym Poznaniu - łącznie 25 696 ofert. Według wyliczeń PUP na każdą z nich przypadało średnio czterech kandydatów. 80% ofert zgłoszonych zostało w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, jednak pierwszeństwo w rekrutacji miały osoby zarejestrowane jako bezrobotne (według obowiązujących zasad dopiero wówczas, gdy żaden z zarejestrowanych w PUP nie spełnia oczekiwań pracodawcy, możliwe jest uzyskanie wspomnianego zezwolenia). 

54% pracodawców było gotowych na zatrudnienie pracowników bez kwalifikacji zawodowych, 26% wymagało wykształcenia zasadniczego zawodowego, a 15% - wykształcenia średniego. Oferty pracy skierowane wyłącznie do osób z wykształceniem wyższym stanowiły 5% ogółu. 

Co warto studiować w Poznaniu? Biorąc pod uwagę te oferty, które trafiały do Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku, kierunkami spełniającymi zgłaszane przez pracodawców potrzeby są: psychologia, księgowość, finanse i rachunkowość, studia nauczycielskie, informatyczne, związane z biznesem, marketingiem i zarządzaniem. 

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zauważają, że oferta szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych jest w niewielkim stopniu dopasowana do potrzeb pracodawców. W roku akademickim 2018/2019 zaledwie 9 z 23 najpopularniejszych kierunków kształcenia pokrywało się z zawodami deficytowymi według „Barometru zawodów”. Były to: 

 • technik usług kosmetycznych, 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 • opiekun medyczny, 

 • technik mechatronik,

 • technik elektronik, 

 • technik organizacji reklamy, 

 • fryzjer, 

 • kucharz, 

 • mechanik pojazdów samochodowych.

Wśród najpopularniejszych kierunków kształcenia znalazły się również takie, po których ukończeniu absolwenci stali się przedstawicielami zawodów nadwyżkowych. Na uczelniach należały do nich: pedagogika, filologia, turystyka i rekreacja, a w szkołach ponadpodstawowych: technik hotelarstwa i technik ekonomista. 

W celu dopasowania do potrzeb rynku pracy oferta poznańskich uczelni jest stopniowo rozszerzana - wśród nowych kierunków, otwartych w roku akademickim 2020/2021, można wymienić m.in.: 

 • filologie regionów, 

 • European Legal Studies, 

 • Bachelor in Business Administration, 

 • energetykę przemysłową i odnawialną (II stopnia), 

 • analitykę kryminalistyczną i sądową, 

 • inżynierię lotniczą, 

 • geotechnologie, hydrotechnikę, transport wodny, 

 • żywienie zwierząt, 

 • ochronę przyrody i edukację przyrodniczo-leśną, 

 • projektowanie mebla, 

 • Urban Management, 

 • zarządzanie kreatywne.

Ile zarabiają absolwenci poznańskich uczelni?

Sytuację absolwentów uczelni można poznań, zapoznając się z danymi udostępnionymi w Ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Ranking dotyczący województwa wielkopolskiego wskazuje, że na najwyższe pensje mogą liczyć ci, którzy ukończyli studia w stolicy regionu. Eksperci badają średnie wynagrodzenia osób, które otrzymały dyplom, ze wszystkich źródeł, biorąc pod uwagę pierwszy rok po zakończeniu studiów. Ile zarabiają absolwenci poznańskich uczelni? 

Najwyższymi zarobkami mogą pochwalić się magistrowie informatyki, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Mediana ich wynagrodzeń wynosi 9278,42 zł brutto miesięcznie. Na drugim miejscu znaleźli się magistrowie filologii (specjalizacja - filologia koreańska) z przeciętną pensją na poziomie 8151,43 zł brutto. Na podium uplasowali się również absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji (I stopnia) w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania - mediana ich zarobków wynosi 8083,13 zł brutto. 

Na dalszych miejscach, w pierwszej dziesiątce rankingu najlepiej zarabiających (biorąc pod uwagę medianę wynagrodzeń), można znaleźć również osoby, które ukończyły następujące kierunki: 

 • automatyka i robotyka (I stopnia) na Politechnice Poznańskiej - 7961,62 zł brutto,

 • informatyka (II stopnia) na Politechnice Poznańskiej - 7622,12 zł brutto, 

 • Financial Engineering (II stopnia) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - 7036,63 zł brutto, 

 • informatyka i ekonometria (II stopnia) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - 6915,60 zł brutto, 

 • automatyka i robotyka (II stopnia) na Politechnice Poznańskiej - 6833,76 zł brutto, 

 • elektronika i telekomunikacja (II stopnia) na Politechnice Poznańskiej - 6746,19 zł brutto, 

 • automatyka i robotyka (I stopnia) na Politechnice Poznańskiej - 6706,70 zł brutto.

Według rankingu najmniej zarabiają absolwenci następujących kierunków w Poznaniu: elektroradiologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego (I stopnia, przeciętnie 600,04 zł brutto), fizjoterapii na UM im. Karola Marcinkowskiego (I stopnia, 635,32 zł brutto), turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług (I stopnia, 639,30 zł brutto), architektury na Uniwersytecie Artystycznym (I stopnia, 687,90 zł brutto), tańca w kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (I stopnia, 894,37 zł brutto). Wśród magistrów najniższe pensje otrzymują osoby, które ukończyły komunikację europejską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1406,34 zł brutto), intermedia na Uniwersytecie Artystycznym (1428,97 zł brutto) i scenografię na Uniwersytecie Artystycznym (1681 zł brutto).

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl

Źródło:
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (7)

dodaj komentarz
demeryt_69
Najlepiej to co żona Giertycha, pomysłodawcy założenia WszyPolaków oraz jednego z grabarzy banku WBR :

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Giertych-wymuszal-dobra-ocene-dla-zony-1430407.html

nanader1
Jeśli nałożyć logikę rynku na zainteresowania, mogą być tematy wspólne. Z życiowego doświadczenia polecam. Jeśli jest się w czymś dobrym, bo się lubi to robić, i do tego jest konkretne zapotrzebowanie na rynku, człowiek się wykarmi i żyje ze spokojną głową.
hfjdj
Oczywiście że tak, znajdź mi w Polsce dobrego szewca. Większość to paproki jakieś. Znajdziesz ale ceny wysokie. Mam obuwie markowe C&J i wymiana podeszwy w PL mi się nie opłacała. Odesłałem do fabryki na refurbishment. Do fabryki w UK, bo tyle mi powiedział szewc że za tyle robią buty w UK. A teraz znajdź w PL kogoś kto uszyje Oczywiście że tak, znajdź mi w Polsce dobrego szewca. Większość to paproki jakieś. Znajdziesz ale ceny wysokie. Mam obuwie markowe C&J i wymiana podeszwy w PL mi się nie opłacała. Odesłałem do fabryki na refurbishment. Do fabryki w UK, bo tyle mi powiedział szewc że za tyle robią buty w UK. A teraz znajdź w PL kogoś kto uszyje ci ładną kórtkę na wymiar. To co jest to jakieś kurteczki w januszowych fasonach, człwiek wygląda w tym jak w worze, skórka z jagnięcia marnej jakości. Dobra kurtka skórzana kosztuje 4-10tys.zł, oczywiście z zagranicy, z UK, USA. Czy to taki wielki problem kurtkę skórzaną uszyć? Ile się tego trzeba uczyć? Co oni studiują jakieś bzdury a nie mogą kurtek skórzanych szyć? To takie trudne jest? Skroić kawałek skóry i potem zszyć?
dzika_biegunka
Ja studiowałem rolnictwo. Kierunek egzotyczny i nietypowy. Teraz jestem biurokratą w Poznaniu i osiągnąłem klęskę życiową. Nie polecam.
hfjdj
Albo się studiuje to co się lubi albo się nie studiuje i uczy robić biznes. W zależności od tego czego chcemy. Jak pieniędzy to tylko własny biznes. Żadne kierunki.
ravauw
Po co studiować co się lubi?
Lepeij studiować coś co daje godną prace i płacę, a to co się lubi można robić później w ciągu dnia....
hfjdj odpowiada ravauw
Tak może tylko powiedzieć jakiś dzieciak. Niestety to co powiedziałeś to głupota i najpowszechniejszy sposób na zmarnowanie sobie życia. Nie możesz w życiu robić czegoś czego nie lubisz 8h dziennie. To poprostu niezdrowe. To zabija w bardzo nieprzyjemny sposób.

Powiązane: Studia

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki