REKLAMA
WEBINAR

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Słowacji

2023-05-18 12:46
publikacja
2023-05-18 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Słowacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. ("Columbus") informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z dwoma czeskimi podmiotami (z którymi prowadzi działalność w Czechach) umowę joint-venture ("Umowa"), zakładającą utworzenie spółki w Słowacji ("JVC"), która będzie prowadziła działalność polegającą na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych. Działalność JVC prowadzona będzie pod marką Columbus, przy wykorzystaniu zasobów technologicznych, sprzedażowych i marketingowych Columbus.

Columbus w JVC obejmie 52% udziałów dających prawo do 52% głosów na walnym zgromadzeniu JVC, a partnerzy obejmą pozostałe 48% udziałów dających prawo do 48% głosów na zgromadzeniu wspólników JVC.

Umowa zawiera w szczególności zapisy regulujące ramowe zasady współpracy, zasady ładu korporacyjnego oraz procedury wyjścia stron z inwestycji. Strony ustaliły okres zakazu rozporządzania udziałami JVC do dnia 31 grudnia 2026 r. ("Lock-up"). W okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. Columbus może wykonać opcję call (żądanie sprzedaży) wobec wszystkich udziałów partnerów za cenę, której sposób wyliczenia ustalono w Umowie. Strony ustaliły również procedury tag i drag along (odpowiednio prawo pociągnięcia pozostałych stron Umowy do sprzedaży udziałów oraz prawo przyłączenia się Columbus do sprzedaży posiadanych akcji JVC) typowe dla tego rodzaju transakcji.

Zawarcie niniejszej Umowy ma na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności Columbus w Słowacji, a tym samym rozszerzenie prowadzonej przez Columbus działalności na rynkach zagranicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2023-05-18 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2023-05-18 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki