43,6600 zł
-0,82% -0,3600 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy
Zawarcie aneksu do umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
Zawarcie umów nabycia 5 spółek kapitałowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 38 MW
Zawarcie umów nabycia 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW
Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW
Jednostkowy raport roczny Columbus Energy SA za rok obrotowy 2020
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty domów.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B, C i D
Podpisanie porozumienia dotyczącego możliwej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.525,375 MW
Zawarcie umowy pożyczki
Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW
Podpisanie umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz Porozumienia dotyczącego możliwej współpracy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.