13,2000 zł
-7,69% -1,1000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dn. 03.12.2019 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 roku
Zawarcie umowy handlowej o wartości ponad 200 mln zł z producentem modułów fotowoltaicznych w technologii MWT
Nabycie wszystkich udziałów w NEI spółka z o.o.
Dobrowolne umorzenie udziałów w NEI spółka z o.o. oraz związane z tym zmiany w kapitale zakładowym tej spółki
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów NEI sp. z o.o. („NDA”)
Zawarcie porozumienia o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku
Zawarcie umów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 43 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych jako Generalny Wykonawca
Podpisanie Aneksu do umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.
Podpisanie Aneksu do umowy Kredytu Odnawialnego z BOŚ S.A.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.