18,9000 zł
10,14% 1,7400 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy w kwocie 50 mln zł
Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 grudnia 2021 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.
Podjęcie decyzji w sprawie publikacji raportów miesięcznych
Zamiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2021 r.
Uzupełnienie raportu ESPI nr 97/2021 z dn. 15 października 2021 r. - Rozwiązanie umowy o współpracy z Nexity Global S.A.
Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie określenia harmonogramu i warunków nabycia przez Columbus Elite Global S.A. (dawniej Blumerang Investors S.A.) akcji Saule S.A.
Rozwiązanie umowy o współpracy z Nexity Global S.A.
Wypowiedzenie umowy inwestycyjnej
Sprzedaż akcji stanowiących 22,99% udziału w kapitale zakładowym Nexity Global S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy inwestycyjnej z Votum S.A. i Votum Energy S.A. w przedmiocie nabycia 55% akcji Votum Energy S.A. oraz umowy współpracy z Votum Energy S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.