23,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 355 MWp
Nabycie udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Informacja dotycząca wyników finansowych w I kwartale 2020 r.
Zawarcie umów pożyczek
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych
Korekta raportu nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r. - Zawarcie istotnej umowy o współpracy
Zawarcie istotnej umowy o współpracy
Realizacja umowy inwestycyjnej – podpisanie aneksu
Korekta raportu nr 10/2020 z dn. 21.03.2020 r. - Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
Podpisanie umów z Autoryzowanym Doradcą
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.