48,1500 zł
0,31% 0,1500 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie aneksu nr 4 do umowy inwestycyjnej
Zawarcie umowy linii wielocelowej
Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń
Działania, które Spółka zamierza podjąć w celu finalizacji Umowy Inwestycyjnej, zawartych umów pożyczek oraz realizacji Programu Managerskiego
Otrzymanie oświadczeń od inwestorów wyrażających intencje dokonania konwersji udzielonych Spółce pożyczek i objętych obligacji na akcje nowej emisji
Zawarcie między głównymi akcjonariuszami aneksu nr 2 do umowy tag along i lock up
Zawarcie aneksu nr 3 do umowy inwestycyjnej
Otrzymanie od Piotra Kurczewskiego zawiadomienia w sprawie żądania konwersji na akcje nowej emisji - udzielonej Spółce pożyczki, objętych obligacji i realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji menedżerskiej
Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł
Otrzymanie oświadczenia w sprawie żądania konwersji udzielonej Spółce pożyczki w wysokości 2 mln zł na akcje nowej emisji
Zawarcie umowy przelewu (cesji) wierzytelności z New Energy Investments sp. z o.o. oraz opłacenie przez New Energy Investments sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach zależnych
Objęcie 124.995 nowych akcji zwykłych imiennych serii A Saule za kwotę 4.000.000,00 EUR
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach należących do grupy kapitałowej Columbus Energy realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
COLUMBUS 0,31% 48,15
2021-01-21 13:07:10

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.